Lek och lär med ditt barn

FHille ger stunder för lek och lärande

FHille-programmet riktar sig till 4-7-åriga barn och deras föräldrar. Det erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro.

Tre barn är på utflykt i skogen tillsammans med en vuxen.

FHille-programmet

Syftet med FHille är att stärka barnets självkänsla och förutsättningar att lära sig genom lustfyllt samspel, resonemang, funderingar och lek tillsammans med sin förälder. Samtidigt blir föräldern delaktig i sitt barns sätt att tänka och lära sig.

FHille är ett program som på lång sikt förbereder barnet för den förestående förskolan och skoltiden.

Det finns två olika material, FHille – att leka och lära tillsammans är skapat för barn i åldern 4–5 år och FHille – för en god skolstart är avsett för förskolebarn. Värdegrunden och den pedagogiska grundtanken är lika i båda materialen.

Programmet börjar i september och avslutas i maj. Alla FHille-föräldrar har en egen FHille-guide som de träffar regelbundet. Under träffen lotsar guiden föräldern i programmets lekar och aktiviteter och finns till hands för att bemöta och besvara förälderns tankar och frågor.

FHille-programmet genomförs i samarbete med kommunernas småbarnspedagogik, förskoleundervisning och familjearbete.

Om din familj är intresserad av att delta eller om du vill fungera som FHille-guide, kontakta oss!

Programmet baserar sig på HIPPY International samt det Hippy-inspirerade HippHopp i Danmark.

Lyssna på sagorna om Hipp och Hopp

 

Lyssna på Kottes brev

Kommande kurser och evenemang

5 st. i

Material

Här hittar du materialen till både till FHille-att leka och lära tillsammans och FHille-för en god skolstart. Här finns också info om FHille och bildstöd till en del av lekarna. Materialen är avgiftsfria.

Klicka här för att gå till materialen

Kontakt

  • Johanna Sallinen

   Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 1053

  • Teamansvarig för Språk och samspel

   Visa mer
  • Kontakta
  • Nina Finnäs

   Projektkoordinator

  • tfn:
   044 788 3754

  • Kontakta
  • Senada Arnautovic

   Projektkoordinator, Södra Österbotten

  • tfn:
   044 788 3632

  • Kontakta