Folkhälsan Utbildning Ab

Aikamme liikuntakouluttaja

Folkhälsan Utbildning Ab on yritys, jonka toiminta kattaa liikunnan ja myynnin, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan koulutuksen ja työpajatoiminnan. Pyrimme yhdistämään koulutuksessamme laadun ja ammattimaisuuden trendeihin ja erikoistumiseen.

Folkhälsan Utbildning käsittää seuraavat yksiköt

Kouluissamme koulutetaan johtajuutta, terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa. Opiskelijamme hakeutuvat työmarkkinoille omasta hyvinvoinnistaan huolehtien.

Yhtiö on kattojärjestönä ruotsinkieliselle liikunnanopetukselle Suomessa, Solvallan urheiluopistolle ja Norrvallan urheiluopistolle, ja myös työpajalle Resurscentret Föregångarna.

Folkhälsan Utbildning Ab on aktiivinen Urheiluopistojen yhdistyksen jäsen ja se on verkostoitunut suomenkielisten urheiluopistojen kanssa. Solvalla ja Norrvalla ovat kaksi Suomen 14 urheiluopistosta ja ne toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa.
Resurscentret Föregångarna -keskuksen kohderyhmänä ovat työtä hakevat henkilöt tai tukea tarvitsevat tai opintojensa keskeyttämistä harkitsevat opiskelijat, tai niin työelämän kuin opintojenkin ulkopuolelle jääneet. Kohderyhmänä ovat 16–65-vuotiaat henkilöt. Resurscentret Föregångarna tekee ennalta ehkäisevää työtä vähentääkseen ulkopuolelle jäämisen riskiä.

Folkhälsan Utbildning toimii liikunnan alueella vahvassa yhteistyössä järjestön Finlands Svenska Idrott kanssa jakaen myös resursseja valmentajapuolella. Koulutuksemme on yhdistynyt Norrvallassa samaksi kokonaisuudeksi Vöyrin yhteislukion/urheilulukion kanssa nimellä Campus Norrvalla. Solvallassa rakennetaan ja uudistetaan parhaillaan Campus Solvallaa.

Folkhälsan Utbildning on profiloitunut myös pohjoismaiseen yhteistyöhön ja panostanut toiminnassaan määrätietoisesti tiedon, tarjonnan ja laadun kasvattamiseen lisääntyneen pohjoismaisen yhteistyön hengessä.
Yhteistyö ja vuorovaikutus kolmannen vaiheen kanssa on tärkeä, ja hanke ja avoimet yliopistokurssit ovat meneillään Åbo Akademin/CLL ja Helsingin yliopiston kanssa. Olemme lisäksi yhteistyössä Uumajan yliopiston kanssa erään pohjoismaisen hankkeen tiimoilta ja muiden koulutusten suhteen ammattikorkeakoulu Arcadan kanssa.

Lisätietoa toiminnastamme.

Yhteystiedot

  • Tomas Järvinen

   tj, Folkhälsan Utbildning Ab

  • puh:
   040 584 4655

  • Ota yhteyttä
  • Anna Pensar-Kuivamäki

   Rehtori ja yksikön päällikkö, Norrvalla

  • puh:
   050 577 2548

  • Ota yhteyttä
  • Thomas Asp

   Valmennuspäällikkö, Norrvalla

  • puh:
   050 505 1139

  • Ota yhteyttä
  • Petra Bengs

   Yksikön päällikkö, Resurscentret Föregångarna

  • puh:
   050 913 1133

  • Ota yhteyttä
  • Henna Hertsbacka

   Talouspäällikkö

  • puh:
   040 8080 239

  • Ota yhteyttä