Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisessä fysioterapiassa keskitytään kehon ja mielen väliseen yhteyteen sekä siihen, miten tunteet aiheuttavat fysiologisia oireita kehossa.

Psykofyysisessä fysioterapiassa kehoa ja mieltä käsitellään kokonaisuutena. Keho vaikuttaa mieleen ja sitä kautta tunteet ja ajatukset heijastuvat tapaan, jolla liikumme ja koemme oman kehomme.

Psykofyysisessä fysioterapiassa työskennellään muun muassa seuraavien asioiden kanssa

  • kehotietoisuus
  • hengitys
  • ryhti ja asento
  • liikemallit
  • läsnäolo
  • turvallisuus
  • rentoutuminen
  • itsesäätely
  • vuorvaikutustaitoja vahvistavat harjoitukset

Erilaisten harjoitusten avulla asiakas voi lisätä tietoisuuttaan omasta kehostaan ja sen reaktioista sekä löytää voimavaroja, jotka voivat auttaa erilaisiin fyysisiin oireisiin. Asiakas voi löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehittymiseen nykyisessä tilanteessaan.

Psykofyysinen fysioterapia soveltuu usein esimerkiksi väsymysoireyhtymän, stressiin liittyvien häiriöiden, kipuongelmien, ahdistuksen, lievän masennuksen, jännityksen ja unihäiriöiden hoitoon.