Tietosuoja

Tietosuoja

Yksityisyyden suojasi on meille Folkhälsanissa erittäin tärkeää. Tältä sivulta löydät tietoja tietosuojaperiaatteistamme sekä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Henkilötiedot tarkoittavat käytännössä kaikkia tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai yhdistämällä erilaisia tietoja. Nimen, osoitteen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen ohella henkilötietoja ovat esimerkiksi tilinumerot, terveyteen liittyvät tiedot ja muut tiedot, jotka liittyvät suhteeseesi Folkhälsaniin.

Två personer sitter brevid varandra och arbetar koncentrerat på varsinn laptop med kaffemuggen bredvid.

Folkhälsanin tietosuojaperiaatteet

Folkhälsanin tietosuojaperiaatteet noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Folkhälsanin toiminta on laaja-alaista ja monipuolista, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että käsittelemme potilaiden, toimeksiantajien, asiakkaiden, tuotteiden toimittajien ja palveluiden tarjoajien, opiskelijoiden, yhdistysten jäsenten, vapaaehtoistyöntekijöiden, tutkimushankkeisiin osallistuvien henkilöiden ja luonnollisesti omien työntekijöidemme ja luottamushenkilöidemme henkilötietoja.

Se, millä Folkhälsanin juridisella yksiköllä on rekisterinpitäjän vastuu, vaihtelee ja määräytyy sen mukaan, missä juridisessa yksikössä kyseistä toimintaa harjoitetaan. Henkilötietoja käsitellään vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty. Tietoja käsittelee/käsittelevät ainoastaan se Folkhälsan-yksikkö ja ne työntekijät, joilla on oikeus päästä niihin käsiksi, ja vain silloin, kun niitä tarvitaan työssä. Potilas- ja asiakastiedot ovat aina lakisääteisesti salassa pidettäviä.

Yksityiskohtaisempi kuvaus henkilötietojen käsittelystä eri toiminnoissamme löytyy täältä.

Poistamme henkilötiedot, kun tiedon käsittelyyn ei enää ole juridisia perusteita.

Keräämme verkkosivujemme kautta henkilötietoja Folkhälsanin paikallisyhdistyksiin kuuluvista henkilöistä, rekrytointeihin liittyvistä työnhakijoista sekä kursseille ja tapahtumiin ilmoittautuvista ihmisistä.

Folkhälsan käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Folkhälsan käyttää vain sellaisia alihankkijoita, jotka ovat sitoutuneet täyttämään yleisen EU-asetuksen vaatimukset ja varmistamaan, että oikeutesi turvataan.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta joitakin unionin ulkopuolisten kumppaneiden tutkimushankkeita. Tällaisissa tapauksissa henkilötietoja siirretään EU:n komission mallisopimuslausekkeiden tai muun lain mukaisen siirtomekanismin perusteella.

Henkilötietojen käsittely

Kun sinut on rekisteröity henkilörekistereihimme, sinulla on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietyt oikeudet henkilötietojesi suhteen. Nämä oikeudet esitetään EU:n yleisen asetuksen luvussa III, artikloissa 15–18 ja 20–21, ja niihin sisältyy:

  • Oikeus päästä omiin henkilötietoihisi
  • Oikeus oikaista virheellisiä henkilötietoja
  • Joissakin tapauksissa oikeus poistaa henkilötietoja
  • Tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
  • Tietyissä olosuhteissa oikeus vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä
  • Oikeus siirtää henkilötietoja toiselle henkilötiedoista vastaavalle taholle siinä tapauksessa, että tietojen käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen meidän kanssamme

Jos et ole tyytyväinen henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä kantelu asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteistamme tai henkilötietojen käsittelystämme, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä osoitteessa dataskydd@folkhalsan.fi.

Pyydämme sinua huomioimaan, että pääsy henkilötietoihisi, samoin kuin muiden oikeuksiesi käyttäminen, edellyttää, että voimme tunnistaa sinut luotettavasti. Näin varmistamme, että henkilötietosi eivät päädy vääriin käsiin.

Mikäli olet palvelusuhteessa kunnan kanssa, niin että Folkhälsan Välfärd Ab toimii kunnan palveluntarjoajana, pyydämme sinua ystävällisesti kääntymään kyseisen kunnan puoleen henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojakuvauksiamme tarpeen mukaan.

Ilmoitamme tietosuojakuvausten merkittävistä muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi tuomalla ne näkyvästi julki verkkosivuillamme.

Tietosuoja

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Folkhälsanissa toimialoittain:

Lataa PDF-tiedostona

Lataa Word-tiedostona