Folkhälsanin uusi brändi – monta ääntä avoimessa dialogissa - Folkhälsan
17 helmikuuta 2023

Folkhälsanin uusi brändi – monta ääntä avoimessa dialogissa

Jokainen suomenruotsalainen ja moni suomenkielinenkin tuntee meidät. Folkhälsan on iso, yli satavuotias organisaatio, joka tekee työtä paremman terveyden puolesta, tutkimuksella ja käytännöllä. Moni tietää meistä jotain, mutta harva tuntee koko monipuolisen kokonaisuuden. Folkhälsan ei aiemmin ole tehnyt yhtenäistä brändityötä – se tehtiin nyt.

Maistiaisia uudesta brändistä löydät täältä:

Tiedämme aiempien tutkimusten perusteella, että Folkhälsan on tunnettu brändi, jolla on vahva luottamuspääoma. Sitä haluamme vaalia ja kehittää.

Folkhälsanin alla on perinteisesti ollut useita eri brändejä, kuten Norrvallan ja Solvallan urheiluopistot ja 98 paikallisyhdistystämme. Meillä on tunnettuja päiväkoteja ja Folkhälsan-taloja, joilla on tutut nimet sekä tutkimuskeskus, jonka työkielenä on englanti. Uimakoulumme ja vauvauintimme ovat tuttuja monille – ehkä osalle ”brändimme” ytimessä onkin uimataito.

– Iso kysymys on: mikä meitä kaikkia kuitenkin yhdistää? Kun viestintäympäristö digitalisoituu, pienimuotoinen ja kirjava tapa työskennellä ei enää toimi yhtä hyvin. Viestien pitää erottua ja olla yhä selkeämpiä, nopeutuvan ja kasvavan informaatiovirran keskellä. – Jessica

Yhdistävä pääviesti

Yhteistyömme lähtökohta oli, että Folkhälsan tarvitsee pääviestin, joka yhdistää meidät ja kertoo siitä, mitä yhdessä edustamme.

– Arjen viestintä on välillä tuntunut hajanaiselta, kun monella pienellä palasella on ollut täysin oma tarinansa. Emme halua vaikuttaa yritykseltä, jolla on vahva konserniohjaus, mutta meidän on oltava ajassa kiinni, otettava vastuu isoista teemoista kuten GDPR ja tietoturva, ja meillä on oltava yhteinen näkemys siitä, mitä olemme tekemässä ja miten. - Jessica

Samalla on tärkeää vaalia intoa, iloa, ideoinnin rikkautta ja sitoutumista, jotta kaikki edelleen kokevat yhteenkuuluvuutta. Haluamme viestinnällä tukea ja tehdä näkyväksi sitä laajaa ammattitaitoa, joka koko organisaatiossa asuu.

– Näemme, että kaikki Folkhälsanilla voivat olla työmme ja brändimme lähettiläitä. Tarvitaan vain halua ja oikeat työkalut. - Jessica

Halusimme antaa kaikille helppokäyttöiset työkalut ja mallit, joilla kertoa omasta työstä ja sen arvosta, osana Folkhälsanin kokonaisuutta. Haluamme myös jakaa matkan varrella syntyneitä oivalluksia ja hyviä esimerkkejä siitä, miten uutta brändiä voi käyttää.

 

Tahtojen ja näkökulmien moninaisuus

Brändityössä oli tärkeää tuoda yhteen monia eri näkökulmia ja tahtoja sekä saada kaikki toiminnot ja yhtiöt mukaan työskentelyyn.

– Järjestimme useita työpajoja, johon kutsuttiin väkeä kaikista Folkhälsanin yhtiöistä ja kysyimme koko henkilöstöltä mikä heidän työssään on merkityksellisintä. Ulkoisten sidosryhmien haastatteluilla tunnistettiin, mitä arvoa Folkhälsan luo koko yhteiskunnalle. Merkityksellisestä ja arvoa luovasta syntyy yhdessä elävä ydin hyvälle brändille.  – Erik

Folkhälsanin omat työntekijät (yhteisön toimitusjohtajasta ja tutkimusjohtajasta tiiminvetäjiin ja viestinnän ammattilaisiin) haastattelivat päiväkotien lapsia, hoitokotien asukkaita, urheiluopistojen opiskelijoita, Folkhälsanin luottamushenkilöitä, jäseniä, vapaaehtoisia, kurssien osallistujia, journalisteja, yhteistyökumppaneita ja ministeriöiden asiantuntijoita.

Oli hyödyllistä aloittaa työ kartoittamalla oma paikkamme tämän päivän yhteiskunnassa ja siinä tapahtuvien muutosten keskellä. Suomalaiset ikääntyvät ja palvelujen tarve lisääntyy – julkisesti rahoitettu hyvinvointi on osittain riittämätöntä. Yhteiskunnassa on yhä vahvempi tarve uudelle tutkimustiedolle, tutkimuspohjaisille ratkaisuille ja aktiiviselle edelläkävijyydelle.

Tästä laajasta näkökulmasta käsin oli helpompaa kiteyttää brändimme viesti. Työskentely työpajoissa ja palavereissa eteni hyvässä hengessä, jäntevästi ja sovitun aikataulun mukaisesti.

Testasimme myös brändin elementtien toimivuutta työnantajamielikuvan kannalta rekrytointikampanjassa, jo yhteistyön alkuvaiheessa.

Edullinen voi olla erinomaista

Tuliko kalliiksi? Tarvittiinko satojen tuhansien jättibudjetti? Ei, selvittiin alle kymmenesosalla siitä! Folkhälsanilla tehtiin paljon itse, aikaa vieviä vaiheita kuten haastatteluja ja kyselyvastausten analyysia, samoin työstettiin brändin käytännön sovelluksia omin päin eteenpäin.

Folkhälsanille oli arvokasta löytää kumppani, jolla on kokemusta isojen, monipuolisten organisaatioiden brändien kehittämisestä. Visuaalinen ilme kehitettiin yhdessä, Folkhälsanin AD:n Jonas Jernströmin ja Milttonin Senior Creative Samuel Tabermannin tiiviissä yhteistyössä. Onnistuimme luomaan projektissa tasa-arvoisen työkulttuurin, jossa kaikkien äänet tulivat kuulluiksi.

– Olemme melko epähierarkkinen organisaatio, ja sen turvallisuuden tunteen saimme mukaan brändityöhön, samalla kun onnistuimme löytämään yhteisen kantavan ajatuksen. Meistä tuntuu, että onnistuimme välittämään ylpeyden ja kiitollisuuden Folkhälsanilla työskentelystä, edelläkävijyyden sekä halun katsoa tulevaan ja olla ajassa, kaikkia sukupolvia varten. – Jessica

– Tuimme brändin viemistä arkeen train-the-trainers-työpajalla ja dokumentoimalla järjestelmällisesti erilaisia käytännön tapoja viedä brändiä jokapäiväiseen työhön. Laadimme pohjia ja malleja sisäisille valmennuksille ja työpajoille, joissa viestintää tekevät ihmiset saavat itse luoda hyviä pohjia esimerkiksi asiakaskirjeille, esityksille ja someen.  – Erik

Työ ei tullut valmiiksi, vaikka lanseeraus ja somen sekä verkkosivujen päivitykset on tehty. Olemme vasta alkutaipaleella työkalujen viemisessä jokaisen arkeen, hyvien viesti- ja sisältöesimerkkien luomisessa ja jakamisessa – ja toistemme innostamisessa, monen äänen avoimessa dialogissa.

JESSICA ÅLGARS JA ERIK BÄCKMAN

Folkhälsanin ydintiimi: Jessica Ålgars, Jonas Jernström, Johanna Savander, Fredrik von Koskull, Rosa Welander, Eva-Maria Nystén

Milttonin ydintiimi: Nina Lindqvist, Samuel Tabermann, Erik Bäckman, Maria Solitander