Folkhälsan Välfärd Ab

Tavoitteena yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään

Folkhälsan Välfärd Ab tarjoaa ympäristöjä ja tukea hyvään elämään eri elämänvaiheissa aina pienistä lapsista senioreihin. Tuemme kehitystä ja henkistä, fyysistä sekä sosiaalista hyvinvointia. Tehtävämme on tarjota ruotsinkielisiä palveluja.

Folkhälsan Välfärd Ab vastaa Folkhälsanin palvelutuotannosta Uudellamaalla, Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla sekä muutamilla kielisaarilla muilla alueilla. Toimintaan kuuluvat päiväkodit, iltapäiväkerhot, kesäleirit, vanhuspalvelut, terapiat ja selvitykset, kuntoutuspalvelut, vammaispalvelut, perhetuki, lastenkodit sekä turvakodit.

Folkhälsan Välfärdissä työskentelee 950 henkilöä ja suuri määrä sitoutuneita keikkatyöntekijöitä. Kohtaamme ihmiset yhdenvertaisesti ja osallistavasti elämänvaiheeseen ja taustaan katsomatta. Tiedämme, että oikealla tuella ja palveluilla ihmiset voivat luoda itselleen hyvän elämän myös haavoittuvissa tilanteissa. Kaikki toimintamme perustuu terveyttä edistävään viitekehykseen ja ajankohtaisiin tutkimuksiin.

Suuntamme

Edistämme ympäristöjä, joissa lapset voivat kasvaa turvallisesti hyvinvoiviksi ihmisiksi ja joissa kaikenikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat elää parempaa arkea. Kehitämme, tarjoamme ja ylläpidämme hyvinvointipalveluita, joiden perustana on osaaminen, sitoutuminen ja huolenpito. Olemme uskottava ja turvallinen valinta yhteiskunnalle ja ihmisille. Olemme innovatiivisten ja laadukkaiden palvelujen edelläkävijä. Haluamme luoda mallin sille, millaista hyvä elämä voi olla Suomessa.

Toimintamme

Työmme perustuu vahvoihin arvoihin, joita ovat osaaminen, sitoutuminen ja huolenpito. Folkhälsan on yli sadan vuoden ajan tehnyt omaa tutkimusta ja maailmanluokan tutkimusyhteistyötä. Yhtiömme toiminnan perustana ovat tutkittuun tietoon perustuvat työtavat.  Tämän avulla olemme kehittäneet ajattelutapaamme, työmenetelmiämme ja osaamistamme. Meillä on hyvin koulutettu henkilökunta, joka kehittää itseään jatkuvasti.

Kohtelemme ihmisiä kaikissa tasavertaisesti ja osallistavasti elämänvaiheesta ja taustasta riippumatta. Huomioimme ihmisten tarpeet ja haluamme varmistaa asiakkaillemme tasalaatuisen, yhdenvertaisen ja hyvän palvelun. Henkilöstöllemme haluamme tarjota turvallisen työympäristön.

Lue lisää

Toimitusjohtaja Anna Litonius, puh. 044 541 9042

Talousjohtaja Diana Westerlund, puh. 040 183 4858

Asumis- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Kira Exell-Paakki, puh. 044 788 6266

Lapsitoiminnan toimialajohtaja Lena Wallin-Oinonen, puh. 044 788 5976

Lapsi- ja perhetyön sekä sosiaalisten asumispalvelujen toimialajohtaja Marjaana Piispa, puh. 050 305 7959

Kehityspäällikkö Christina Söderberg, puh. 050 331 0778

Hallintopäällikkö Karin Palmén, puh 044 788 3780

Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta on tullut voimaan 1.1.2024.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä. Vastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulee seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle. Nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan otetaan käyttöön nimikkeet potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

Potilas- ja sosiaalivastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna.

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki järjestävät potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa.

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät jatkossa järjestä potilasasiamiestoimintaa toimintayksiköissään, mutta niiden tulee jatkossakin muun muassa viestiä potilailleen mahdollisuudesta tehdä muistutus, käsitellä saapuneet muistutukset ja vastata palvelujensa omavalvonnasta. Tavoitteena on, että toiminnan keskittäminen hyvinvointialueille yhdenmukaistaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa.

Mikäli tarvitset potilas- tai sosiaaliasiavastaavien palveluita, Folkhälsan Välfärd Ab kehottaa sinua kääntymään hyvinvointialueesi tai Helsingin kaupungin potilas- tai sosiaaliasiavastaavan puoleen.

Kukin potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäjä on rekisterinpitäjä järjestämisvastuulleen kuuluvan potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan asiakirjoille.

Lisätietoja uudesta lainsäädännöstä löydät täältä: Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan alkuvuodesta 2024 - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Yhteystiedot

  • Anna Litonius

   Toimitusjohtaja, Folkhälsan Välfärd Ab

  • puh:
   044 541 9042

  • Ota yhteyttä