Kaveritaitoja

Kaveritaitoja

Kaveritaitoja – Tietoja ja harjoituksia toimivan ryhmän rakentamiseen varhaiskasvatuksessa on uusi kirja, joka kertoo, kuinka sinä pedagogina voit tukea lapsen kaverisuhteita, vahvistaa ryhmähenkeä ja ehkäistä kiusaamista.

Tilaa kaveritaitoja

 

Kirjasta saat tietoja siitä, kuinka voit ehkäistä kiusaamista ja vahvistaa turvallista ja positiivista ryhmähenkeä lasten vuorovaikutusvalmiuksia tukemalla. Kirjassa korostetaan henkilökunnan ja vanhempien välisen hyvän yhteistyön merkitystä ja annetaan vinkkejä ja ideoita siitä, kuinka vanhemmat saadaan mukaan luomaan turvallista ja viihtyisää päiväkotia. Kirjalla on vahva teoreettinen pohja, mutta se lähestyy aihetta käytännön näkökulmasta. Se tarjoaa toimintamalleja, harjoituksia ja leikkejä, joita varhaiskasvattajat voivat hyödyntää päivittäisessä työssään.

 

Yhteystiedot

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Yhteyshenkilö Uudellamaalla

  • puh:
   044 788 3633

  • Ota yhteyttä