Puheterapiaa Pietarsaaressa

Tervetuloa puheterapiaamme Pietarsaaressa!

Kysy lisää, tai varaa aika

Terapia toteutetaan joko omassa arkiympäristössä (kotona, koulussa tai päiväkodissa), tiloissamme Folkhälsanilla tai etäterapiana.

Paikka: Kuntoutus Pietarsaari
Osoite: Itärannantie 32, 68660 Pietarsaari
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Yksikön johtaja Åsa Lindroos-Lönnbäck
Puhelin: 044 066 5649 tai 044 788 1046

Maksutiedot

Meille voit tulla joko palvelusetelillä tai Kelan, sairaanhoitopiirisi tai vakuutusyhtiösi maksusitoumuksella. Voit myös ottaa meihin yhteyttä yksityisesti, itsemaksavana. 

Puheterapiaa lapsille

Puheterapiassa vahvistamme lapsen kommunikaatiota, sekä äänen käyttöä että kykyä ottaa vastaan ja antaa tietoa. Terapiassa harjoittelemme esimerkiksi ääntämistä, kertomiskykyä sekä erilaisten viestintäapuvälineiden käyttöä. Lapsen ongelmien taustalla voi olla esimerkiksi myöhästynyt kielellinen kehitys, jokin tietty puheen häiriö, toimintarajoite tai jokin synnynnäinen oireyhtymä.

Puheterapiaa aikuisille

Aikuiset tulevat puheterapeutin vastaanotolle useimmiten kielellisten ongelmien tai ääniongelmien takia, ja yleisin puhevaikeuksien syy on halvaus. Meillä on myös asiakkaita, joille ääniterapiasta on apua kun ääni ei kestä työelämän tai arjen tilanteiden sille asettamia vaatimuksia. Jos tarvitset apua äänen tai kielen käytön kanssa, ota yhteyttä! Olemme täällä sinua varten.

Täältä löydät meidät

Työskentelemme vastaanotollamme Pietarsaaressa ja teemme myös koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä maksusitoumuksella. Toiminta-alueemme on Uusikaarlepyy, Pedersören kunta, Pietarsaari, Luoto, Kruunupyy sekä Kokkola.

Tervetuloa meille Folkhälsanille!

Puheterapeuttimme

  • puheterapeutti, Pietarsaari

   Julia Åstrand

  • 050 403 0084
  • Työskentelen pääasiassa erilaisista kieli- ja viestintävaikeuksista kärsivien lasten kanssa. Puheterapiaa annan enimmäkseen lasten omassa arkiympäristössä (päiväkoti, koulu tai koti), mutta otan asiakkaita vastaan myös Östanlidissä. Koska hoito tapahtuu yleensä asiakkaan arkiympäristössä, minulla on säännöllinen yhteys jokaisen asiakkaan verkoston muihin jäseniin ja saan tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, mikä tuo lisäarvoa yksilöterapialle. Puheterapeuttina minulla on pehmeä ote kohtaamisissa asiakkaideni kanssa. Olen läsnä hetkessä ja terapiatilanteessa tarkkakorvainen. Minusta on erityisen palkitsevaa, että voin hoitokäyntien aikana olla läsnä täysin asiakasta varten ja pitää hauskaa yhdessä asiakkaan omilla ehdoilla. Työkieleni on ruotsi, ja pääasiallinen työalueeni käsittää Pietarsaaren ja Uusikaarlepyyn.

  • Snap Core first, symbolbaserad AKK mjukvara
   Barn med utmanande beteende – att förstå, bemöta och stöda
   Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Rebecka Lindholm

  • 044 788 1043
  • Työskentelen pääasiassa kouluikäisten lasten ja nuorten sekä päiväkotilasten parissa. Tapaan lapsia heidän arkiympäristössään, jossa yhdessä työstämme kommunikointia monin tavoin. Haasteena voi olla puhe-, ääni- tai kieliongelmista, nielemisongelmista tai vaihtoehtoisten viestintätapojen kehittämisen tukemisesta. Tällöin käytämme apunamme esimerkiksi tukiviittomia, kuvia, kommunikointikansiota tai symboleja. Puheterapeutti auttaa kommunikoinnin ongelmiin myös silloin kun ne johtuvat autismista, afasiasta tai Parkinsonin taudista. Työssäni puheterapeuttina parasta on se, että saan työskennellä niin erilaisten ihmisten kanssa! Työni on vaativaa, ja siinä vaaditaan joustavuutta ja sopeutuvuutta asiakkaita kohdattaessa. Samalla työ on kuitenkin erittäin antoisaa. Puheterapeuttina olen tarkkaavainen ja empaattinen. Kunkin asiakkaan on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi ja kokea terapiatilanne mukavaksi. Työkieleni ovat pääasiassa ruotsi ja englanti, ja työalueeni kattaa Pietarsaaren.

  • Tecken som stöd
   Grundkurs i Blisskommunikation
   Vinkkejä etäkuntoutukseen
   Pivotal Response Training
   Språkstörning och språkliga svårigheter i skolan
   Introduction to PROMPT
   Tydliggörande pedagogik
   Älylaitteiden uhat ja mahdollisuudet terveen kehityksen kannalta
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Sensoriska och motoriska ätsvårigheter
   Vägledarutbildning AKKtiv KomIgång

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Yvonne Backlund

  • 044 788 1046
  • Työskentelen ruotsiksi, lähinnä koulu- ja päiväkoti-ikäisten lasten kanssa, mutta otan myös vastaan puheterapiaa tarvitsevia aikuisia. Tapaan asiakkaitani koulussa, päiväkodissa, kotona tai Folkhälsanin vastaanotolla Pietarsaaressa tai Kokkolassa, ja yhdessä työskentelemme kommunikaation parissa eri keinoin. Joskus voi olla kyse myöhästyneestä kielellisestä kehittymisestä, joku tarvitsee tukea ja harjoitusta kielellisten haasteiden tai kommunikaatiohaasteiden takia, toinen tarvitsee apua vaihtoehtoisten kommunikaatiovälineiden, kuten kuvien ja tukiviittomien, käyttöönotossa. Leikillisellä tavalla työskentelemme yhdessä vahvistaaksemme ja harjoittaaksemme juuri sitä, mitä kukin asiakas tarvitsee – ja terapiaan tulon pitää tuntua hauskalta! Puheterapeuttina olen kiinnostunut, luova ja vastaanottavainen, ja pystyn sopeutumaan jokaisen henkilön ja tilanteen mukaisesti. Parasta työssäni on saada tehdä töitä asiakkaiden kanssa, mutta myös saada olla osa jokaisen asiakkaan tukiverkostoa – saada tehdä yhteistyötä päiväkoti- ja kouluhenkilökunnan, muiden terapeuttien, vanhempien ja muiden lapsille tärkeiden henkilöiden kanssa, ja yhdessä löytää ratkaisuja ja tavoitteita, jotka ovat lapselle antoisia.

  • Verbal dyspraxi
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Tecken som stöd, fortsättningskurs
   Vägledarutbildning AKKtiv komigång

  • Ota yhteyttä
  • Puheterapeutti, Kokkola ja Pietarsaari

   Janica Baarman

  • 044 788 1108
  • Työskentelen lasten ja nuorten kanssa, joilla on erilaisia kielihaasteita. Pääasiassa työskentelen lasten tai nuorten lähiympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Voit myös tulla tapaamaan minua vastaanotolle. Joskus työskentelen yksilöllisesti lapsen tai nuoren kanssa ja toisinaan osallistun varhaiskasvatusryhmän toimintaan tai koulun tunnille. Tiivis yhteistyö huoltajien ja päiväkodin sekä koulun henkilökunnan kanssa on minulle erittäin tärkeää, koska he tuntevat lapsen ja nuoren parhaiten ja ovat läsnä heidän jokapäiväisessä elämässään. Tärkeä osa työtäni on myös löytää ratkaisuja ja sovelluksia ympäristöstä, jotta yksittäisen lapsen elämä ja arkeen osallistuminen helpottuisi. Työskentelen pääasiassa ruotsiksi, mutta ohjaan ja keskustelen myös suomeksi ja englanniksi. Voit tulla luokseni palvelusetelillä, KELA:n kautta tai yksityisasiakkaana.

  • Specialpedagogik
   Neuropsykiatria Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio
   Kipinä ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
   PECS
   Målinriktad habilitering
   Teckenspråk steg 1
   Monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla
   Kartläggning av stödåtgärder vid inlärningssvårigheter
   Oral Placement Therapy
   Barn med utmanande beteende
   Talterapeut i skolan
   Finlandssvensk teckenspråkskurs
   Tydliggörande pedagogik
   Att jobba med människor

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Kokkola

   Hanna Fröjdö

  • 044 788 3719
  • Kohtaan puheterapiassa sekä aikuisia että lapsia, ja asiakkaiden haasteet voivat liittyä esimerkiksi myöhäiseen kielelliseen kehitykseen tai erilaisiin toimintarajoitteisiin. Toimipaikkani ovat Kokkola ja Kruunupyy. Työskentelen sekä ruotsiksi että suomeksi. Parasta työssäni on mahdollisuus auttaa muita ihmisiä. Voin inspiroida ja ehkä auttaa asiakkaita ja heidän läheisiään jossakin arkielämässä vaikeaksi koetussa asiassa. Tuntuu hyvältä, että saan olla tärkeänä linkkinä jokaisen asiakkaan ympärillä olevassa verkostossa. Puheterapeuttina olen kekseliäs, leikillinen ja rauhallinen. Olen hyvä havainnoimaan ja kohtaan jokaisen asiakkaan hänen omalla tasollaan. Luovuus on myös hyvä ominaisuus puheterapeutin työssä, sillä terapiatilanteessa pitää usein pystyä muuttamaan suuntaa eteenpäin päästäkseen.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   Widgit Go (Introduktion)
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Autism
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   OPT 1
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Ätande och sväljning
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda

  • Ota yhteyttä
  • Puheterapeutti, Vaasa ja Pietarsaari

   Madelén Lillqvist

  • 044 788 6341
  • Työskentelen yksilöllisten puheterapioiden ja arviointien parissa sekä osallistun asiakkaan ympärillä olevan verkoston tapaamisiin. Alueeni ulottuu Närpiöstä Pietarsaareen. Työskentelen pääasiassa lasten ja lapsen ympärillä olevan verkoston, kuten vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Tapaan asiakkaita päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa sekä vastaanotollani Vaasan Folkhälsanhusetissa. Puhun ruotsia ja suomea, annan terapiaa ruotsiksi ja teen arvioita myös suomeksi. Työssäni keskiössä ovat asiakkaan etu sekä työkalujen ja strategioiden löytäminen, jotka auttavat ja kehittävät asiakasta hänen jokapäiväisessä elämässään. Parasta työssäni on sen joustavuus ja monipuolisuus. Lisäksi nautin lasten kanssa työskentelystä sekä siitä, että saan olla mukana lapsen kehityksessä ja iloitsemassa heidän edistymisestään.

  • Verbaalinen dyspraksia

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Pietarsaari

   Anna Stenhäll (vanhempainvapaalla)

  • Puheterapeutin työssäni tapaan enimmäkseen alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. Tapaan lapsia heidän omassa arkisessa toimintaympäristössään kotona, päiväkodissa tai koulussa ja työstämme kommunikaatiota eri tavoin. Opettelemme esimerkiksi ymmärtämään mitä muut sanovat, miten kanssakäyminen muiden kanssa toimii ja miten voi itse pyytää tai kertoa jotakin. Tarkoitukseen voidaan käyttää puhuttuja sanoja, mutta apuvälineinä myös viittomia tai kuvia. Keskityn myös asiakkaisiin, joilla on puheen motorisia vaikeuksista ja nielemisvaikeuksia. Parasta työssäni on se, että sitä tehdään ihmisten kanssa. Siksi työ on erittäin vaihtelevaa. Työ on toki haastavaa, mutta myös valtavan jännittävää. Puheterapeuttina olen rauhallinen ja kärsivällinen. Kun toimitaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa, täytyy olla joustava ja ottaa huomioon toisten tarpeet. Työkieleni on ruotsi ja toimin enimmäkseen Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon kunnan alueella.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i vardagen
   - Grundkurs i blisskommunikation
   - Grundkurs i teckenspråk
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   - SCA – Supported Conversation for adults with Aphasia
   Autism
   - Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)

   Hörsel

   Röst

   Språkliga svårigheter
   - Benämning och berättande
   - It Takes Two to Talk® - Certification Workshop
   - Pragmatiska svårigheter hos barn
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   - Diplomkurs i oralmotorik

   Ätande och sväljning
   - Feeding Therapy – a sensory motor approach
   - Spädbarns ätutveckling
   - The Sequential Oral Sensory (SOS) Approach to Feeding Course
   Övrigt
   - Servicekedja för barn och unga med ADHD

Ta kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Yksikön johtaja, Pietarsaari, Kokkola ja Vaasa

  • puh:
   044 066 5649

  • Yksiköstä vastaavana työntekijänä minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaat saavat meillä parasta mahdollista kuntoutusta. Tarjoamme Folkhälsanilla korkeatasoista kuntoutusta ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme kaikin tavoin varmistaa, että asiakkailla on asiat hyvin ja he viihtyvät meillä. On äärimmäisen arvokasta päästä jakamaan asiakkaiden ja terapeuttien ilon hetkiä. Tätä arvostan arjen työssä todella paljon. Työhyvinvointi on meille tärkeää ja keskustelemme asioista ja niiden mahdollisista ratkaisuista paljon yhdessä. Johtaessani toimintaa pyrin näkemään asioiden myönteiset puolet ja helpottamaan kollegoiden työtä parhaani mukaan. Työskentelin ennen toimintarajoitteisten lasten ja aikuisten parissa ja teen sitä osittain edelleen, mutta nykyisin keskityn hallinnollisiin ja organisaatioon liittyviin tehtäviin. Pidän myös tästä työstä. Annan mielelläni lisätietoa toiminnastamme.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä