Master's Theses

Master's Theses

Nine master's theses were published in association with Folkhälsan Research Center during 2020.

 

Master's Theses

 

Katri Aksentjeff: Characterization of CSTB function as a modulator of histone clipping in neural stem cell differentiation. University of Helsinki. Supervisors: Tarja Joensuu and Eduard Daura Sarroca

Jasmine Gustafsson: Prediktion av psykiska besvär med socialt stöd och känsla av ensamhet bland urbana och rurala finlandssvenska ungdomar. University of Helsinki. Supervisor: Nina Simonsen

Emmi Jalonen: Does pulse pressure predict mortality in patients with type 1 diabetes? University of Helsinki. Supervisor: Per-Henrik Groop

Hanna Lagerkrans: Parents and preschool personnel as role models of health behaviour for 3-5 year old children. University of Helsinki. Supervisor: Carola Ray

Pehr Jakobsson: Relationship Between Maternal Resources and Children’s Well-being. University of Helsinki. Supervisor: Åse Fagerlund

Ditte Sandholm:”... jag känner att de ser på varandra med större tålamod och mera kärlek” En kvalitativ studie om lärares upplevelser av positiv pedagogik. Åbo Akademi university. Supervisor Åse Fagerlund

Jennifer Söderlund: ”Jag har känt mig lite, så där, modigare” En kvalitativ interventionsstudie i positiv psykologi. Åbo Akademi university. Supervisor Åse Fagerlund

Emma Söderman: The relationship between screen time and life satisfaction among adolescents: A Finnish cross-sectional study. Åbo Akademi university. Supervisor: Nina Simonsen

Lovisa Till: Children’s coping methods. Åbo Akademi university. Supervisor Åse Fagerlund