Välkommen till Folkhälsan på Åland

Folkhälsan på Ålands främsta uppgift är att bidra till en bättre livskvalitet och hälsa i vardagen för ålänningarna. Med 16 livskraftiga lokalföreningar runtom i hela landskapet har vi verksamheter och aktiviteter för personer i alla åldrar.

De åländska lokalföreningarna stöds i sitt aktiva arbete av de anställda vid Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland, som även själva koordinerar och administrerar en lång rad med verksamheter för olika målgrupper.

En stor del av landskapsföreningens verksamheter arrangeras i Folkhälsans Allaktivitetshus på Skeppargatan 11 i Mariehamn. Allaktivitetshuset stod klart hösten 2005 och inrymmer förutom 32 bostäder anpassade för seniorer bland annat gymnastiksal, mötesrum och simbassäng. I centrum av husets finns en matsal som serverar lunch till alla intresserade under vardagar. Du kan också köpa Folkhälsanprodukter i Allaktivitetshusets reception.

Den service som Folkhälsan säljer, till exempel äldreomsorg, sköts inom ramen för ett icke-vinstdrivande aktiebolag i Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab.

Nyheter