Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningarna är ungdomsmedicinska öppenvårdsenheter. Vid våra ungdomsmottagningar tar vårt multiprofessionella team emot unga och ger dem vård, stöd och information.

Ungdomsmottagningarna tar emot unga med psykiska, fysiska och sociala problem eller symptom som hänger ihop med ungdomsutvecklingen.

Det kan gälla sådana problem som hör ihop med den normala utvecklingen under pubertetstiden, men också allvarligare störningar.

Vår verksamhet bygger på kunskap om ungdomarnas utveckling och en helhetssyn där fysiska, psykiska och sociala faktorer beaktas.

Läs mer om våra tjänster.