Bra mat är god

På Folkhälsan jobbar vi med kost, mat och matvanor på många olika sätt. Vi utgår från det positiva och poängterar vikten av att äta hälsosamt och mångsidigt.

Mat är mycket personligt och inom ämnet kost finns det mycket subjektivt tyckande om vad som är goda kostvanor. På Folkhälsan anser vi att det är viktigt att vara lyhörd och öppen för olika åsikter. Alla har rätt till sin åsikt om vad bra mat är. Vi väljer själva vad vi äter.

Samtidigt vill vi vara tydliga med att vår syn på kost följer de nationella näringsrekommendationerna och att dessa baseras på den bästa forskning som finns för tillfället. Näringsrekommendationerna är alltså inte en åsiktsfråga.  Här kan du läsa mer om rekommendationerna på statens näringsdelegations hemsida.

Hälsofrämjande kost

Vill du förbättra dina kostvanor så tänk mera på vad som är bra att äta och lägg inte så mycket fokus på det som är ohälsosamt. Inom Folkhälsan har vi en längre tid arbetat för att medvetandegöra rekommendationerna om hur mycket vi skall äta av frukt, bär och grönsaker. Dessa livsmedel har hälsobringande egenskaper som stärker dina skyddsfaktorer och resurser och de får du lägga till mera av i din kost. Det är alltid lättare att uppnå något än att avstå något.

Checklista för långsiktiga bra kostvanor

 • Ät regelbundet
 • Tallriksmodellen
 • Fiberrikt bröd över 6 %
 • Fiberrik pasta, ris och frukostflingor
 • ½ kg frukt, bär och grönsaker
 • Växtfett – ju mer flytande desto bättre
 • Fisk minst två gånger/vecka
 • Fettfattiga mjölkprodukter
 • Tillräckligt med protein i form av fettfattiga köttprodukter
 • Vardagsmat och sällanmat –förbjud inget
 • Undvik söta mellanmål – blodsockertoppar och dalar.

Kost, vikt och sömn

Här listas alla kurser mm. som handlar om kost, vikt och sömn.

Aktivitet Kommun Plats Tid
HELA FAMILJEN I KÖKET RaseborgEkenäs Högstadieskolas undervisningskök31.3, 7.4 och 21.4 kl 17-20