Vår verksamhet

Till vänster finns våra verksamheter. Där hittas listor med grupper, kurser, boende-, vård- och serviceformer.

Omsorg och vård

Omsorg om barn och olika stödformer för familjer är en av kärnpunkterna i Folkhälsans verksamhet, bl.a. dagvård, eftermiddagsvård, simskolor, läger och stöd för familjer. Läs mer.

Vi arbetar också med vård och rehabilitering i hela Svenskfinland, allt från hälsovård, sjukvård och serviceboende för äldre och funktionshindrade till rehabilitering och dygnet runt-vård. Läs mer.

Hälsofrämjande arbete

Folkhälsans förbund vill uppmuntra människor att verka för hälsa och livskvalitet där de lever, bor och arbetar. Tillsammans vill vi skapa plattformar där människor kan engagera sig, mötas samt forma närmiljö och samhälle.

En hälsofrämjande skola är ett av Folkhälsans tyngdpunktsområden och Folkhälsan arbetar bl.a. med god kommunikation och goda relationer genom vänelever och tutorer. Ungdomscaféer, familjecaféer, föräldrastöd, tjej- och pojkgrupper är några exempel på vår verksamhet. Läs mer.

En av våra uppgifter är att motivera rörelseglädje och hälsosamma kostvanor. Läs mer.

Forskning och konferens

Sedan organisationen grundades år 1921 har Folkhälsan kombinerat vetenskaplig forskning med praktiskt hälsofrämjande arbete. Vårt forskningscentrum bidrar till att Folkhälsans hälsofrämjande arbete bygger på en vetenskaplig grund. Läs mer.

På olika håll i Svenskfinland finns möjlighet att ordna konferenser, seminarier och rekreation hos Folkhälsan, t.ex. Villa Dalby, Hotell Norrvalla, lägergården Breidablick och äventyrsbanan i Mjölbolsta. Läs mer.

Folkhälsans mål är att finnas till hands för finlandssvenskarna i livets alla skeden.

3 kommentarer på sidan "Vår verksamhet"

Läs kommentarer
 • Carl-Henrik Husman 2010-05-25 13:31

  Hej
  Jag håller på att skriva Liljendal sockens historia 1930-2009. Just nu håller jag på med fattigvård och hälsovård på 1930- och 1940-talen. Jag vet att Folkhälsan var engagerad men jag undrar HUR? I vilket förhållande stod Folkhälsan till kommunen, exempelvis vid avlöning av hälsosystrar och barnmorskor? helt kort: vilken var Folkhälsans roll i det här sammanhanget?? h/c-h husman

  Anmäl inlägg

 • Margaretha Wildtgrube 2010-05-28 10:04

  Tack för din fråga! Folkhälsan koncentrerade sig från starten 1921, på det förebyggande arbetet och en av de första åtgärderna var att skapa hälsosysterverksamheten. Hälsosystrarna anställdes av Folkhälsans lokala föreningar och i huvudsak bekostades verksamheten via testamenten, donationer och spontana stödaktioner. Genom att hälsosystrarna också fungerade som skolsköterskor stod staten för en del av deras avlöning. Enligt lag skulle staten stå för 2/3 av skolhälsovårdens kostnader medan kommunerna skulle stå för resten. I många kommuner i svenskbygderna erbjöd sig Folkhälsan att dela denna tredjedel med kommunen. Folkhälsan skapade också ett nät av barn- och mödrarådgivningar. När staten övertog både hälsosysterverksamheten och barn- och mödrarådgivningarna, på 1940-talet hade Mannerheims Barnskyddsförbund, Föreningen Mjölkdroppen och Folkhälsan skapat ett nätverk av 300 rådvivningsbyråer i landet.

  Anmäl inlägg

 • Annmari 2012-07-08 16:59

  Vår familj tackar för en mycket lyckad familjesemester i badhotellet Päiväkumpu.Tusen tack.H:Familjen Kinnunen

  Anmäl inlägg

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan