Finlands Lucia

Sedan år 1950 väljs Finlands Lucia årligen i november. Nomineringen av kandidater till Finlands Lucia 2016 pågår som bäst.

Lucia är en symbol för luciainsamlingen och gör tillsammans med sina tärnor, luciakören, närmare 100 besök på bland annat sjukhus, äldreboenden och fester i december och januari. Lucia står för ljus och glädje, men hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt.

Luciainsamligen 2016 börjar snart. Är du intresserad av ett krävande, givande och fint frivilliguppdrag? Är du Finlands Lucia? Eller känner du någon som du tror att skulle trivas med uppdraget?

Läs mer om kandidatnomineringen.

Luciainsamlingen

Finlands Lucia är framför allt en insamling. Ända sedan starten har luciainsamlingen fokuserat på familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. I år används de insamlade medlen för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt att klara av sin vardag. Vi vill stöda dem som är utmattade, har hälsoproblem och saknar stöd i sin närmiljö. Genom att erbjuda möjlighet till avbrott i vardagen, samtal och rådgivning med familjearbetare och kamratstöd i grupp med andra i liknande livssituation kan vi förebygga att problemen ytterligare hopar sig. 

Läs mer om insamlingen.

Under åren 2011-2013 gick de insamlade medlen till att på olika sätt stöda och hjälpa ofrivilligt ensamma äldre.

0 kommentarer på sidan "Finlands Lucia"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan