Talterapi i Jakobstad

Vi erbjuder talterapi både som rehabilitering efter en sjukdom eller i form av röstterapi, om du har problem med rösten.

Ta kontakt

Talterapi för vuxna i Jakobstad

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag.

Personal

  • talterapeut, Östanlid (moderskapsledig)

   Anna Stenhäll

  • I mitt arbete som talterapeut träffar jag främst barn i och under skolåldern. Jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, på daghemmet eller i skolan – och vi arbetar med kommunikation på olika sätt. Vi lär oss till exempel att förstå vad andra människor säger, hur man är i kontakt med andra och att själv kunna begära eller berätta om något. Det kan ske via talade ord, men också med tecken eller bilder som stöd. Mitt fokus ligger också på klienter med oralmotoriska svårigheter och ätsvårigheter. Det bästa med mitt jobb är att få arbeta med människor, vilket gör jobbet väldigt varierande. Ja, det är ett utmanande arbete, men också väldigt spännande! Som talterapeut är jag lugn och tålmodig. Flexibel och lyhörd behöver man också vara då man samarbetar med många olika aktörer. Mitt arbetsspråk är svenska och jag rör mig i huvudsak i Jakobstad, Pedersöre och Larsmo.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i vardagen
   - Grundkurs i blisskommunikation
   - Grundkurs i teckenspråk
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   - SCA – Supported Conversation for adults with Aphasia
   Autism
   - Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)

   Hörsel

   Röst

   Språkliga svårigheter
   - Benämning och berättande
   - It Takes Two to Talk® - Certification Workshop
   - Pragmatiska svårigheter hos barn
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   - Diplomkurs i oralmotorik

   Ätande och sväljning
   - Feeding Therapy – a sensory motor approach
   - Spädbarns ätutveckling
   - The Sequential Oral Sensory (SOS) Approach to Feeding Course
   Övrigt
   - Servicekedja för barn och unga med ADHD

  • Talterapeut, Jakobstad och Karleby

   Johanna Lill-Thylin

  • 044 788 3719
  • Hur kan vi stimulera språket för varje enskild person som kommer till oss? Och hur får vi in träningen i vardagen utan att det känns som träning? Dessa tankegångar lever jag med i mitt jobb som talterapeut. Kommunikation är ju så viktigt! Mina klienter är barn upp till 12 år, som har olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter. Speciellt intresserad är jag av barn med hörselskada och barn med munmotoriska svårigheter. Som talterapeut är jag engagerad och lyhörd. Jag trivs i mötet med barnet och strävar efter att både barn och förälder känner förtroende för mig. I mitt jobb utvecklas jag ständigt och får ny kunskap inom mitt yrke. Mitt arbetsspråk är svenska och jag ger terapi i Larsmo, Karleby, Kronoby, Pedersöre och Jakobstad.

  • Special pedagogik
   GAS målsättningar
   Oralfacial regulationsterapi
   Utvecklings störning och autism
   Auditory Verbal Therapy/Hörsel
   Theraplay
   Diplomkurs i oralmotorik
   Keinot käyttöön
   Oral och verbal apraxi
   Affolter sanaton ohjaus /nonverbal guidning

  • Kontakta
  • talterapeut, Karleby och Jakobstad

   Julia Åstrand

  • 044 788 1046
  • Jag arbetar i huvudsak med barn med olika språk- och kommunikationssvårigheter. Talterapin sker för det mesta i barnens egen vardagsmiljö (daghem, skola eller hemma) men jag tar också emot klienter på mottagningen vid Östanlid. Eftersom terapin oftast sker i klientens vardagsmiljö har jag regelbunden kontakt med personerna i nätverket runt varje klient och får samarbeta dem, vilket ger mervärde till den individuella terapin. Som talterapeut har jag ett mjukt sätt i mötet med mina klienter. Jag är närvarande i stunden och lyhörd i terapisituationen. Jag tycker speciellt att det är givande att under terapibesöken få finnas till för klienten fullt ut och få ha roligt tillsammans på klientens egna villkor. Mitt arbetsspråk är svenska och mitt arbetsområde är i huvudsak Jakobstad, Karleby och Nykarleby.

  • Snap Core first, symbolbaserad AKK mjukvara
   Barn med utmanande beteende – att förstå, bemöta och stöda
   Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut

  • Kontakta
  • talterapeut, Jakobstad och Karleby

   Rebecka Lindholm

  • 044 788 1043
  • Jag arbetar främst med barn och ungdomar i skolåldern och på daghem. Jag träffar barnen i deras egen vardagsmiljö och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har tal-, röst- eller språksvårigheter, sväljningsproblematik eller att man behöver stöd för att utveckla alternativ kommunikation. Då jobbar vi bland annat med stödtecken, bilder, kommunikationsmappar eller symboler. Man kan även få hjälp av en talterapeut vid kommunikativa svårigheter på grund av till exempel autism, afasi eller Parkinsons. Det bästa med mitt jobb som talterapeut är att få arbeta med så många olika människor! Det är ett utmanande arbete, och man behöver vara flexibel och anpassningsbar i klientmötet, men det är också ett väldigt givande jobb. Som talterapeut är jag lyhörd och empatisk. Det är viktigt att varje klient känner sig trygg och upplever att det är en rolig terapisituation. Mina arbetsspråk är främst svenska och engelska och mitt arbetsområde är Jakobstad och Karleby.

  • Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut
   Pivotal Response Training – menetelmäkoulutus
   Vinkkejä etäkuntoutukseen
   Snap Core First , symbolbaserad AKK mjukvara
   Förebyggande åtgärder vid utmanande beteende

  • Kontakta

Vuxna besöker oftast talterapeut på grund av problem med språket eller rösten, och den vanligaste orsaken till språksvårigheterna är stroke. Vi har även klienter som tar hjälp av röstterapi när rösten inte håller för de krav som ställs på dem i arbetslivet eller vardagen. Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder såsom bilder, stödtecken eller talapparater.

Behöver du röstvård eller vill du anlita en av våra talterapeuter som föreläsare inom området röst och röstanvändning? Vi erbjuder också föreläsningar om tillgänglig kommunikation för vuxna med språkliga svårigheter.
Vårt arbetsområde sträcker sig från Karleby i norr till Vörå i söder.
Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vår talterapi!

Ta kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta