Talterapi

Talterapi för vuxna

Vuxna besöker oftast talterapeut på grund av problem med språket eller rösten, och den vanligaste orsaken till språksvårigheterna är stroke.

Behöver du röstvård, eller vill du anlita en av våra talterapeuter som föreläsare inom området röst och röstanvändning? Hör av dig! Vi erbjuder även föreläsningar om tillgänglig kommunikation för barn och vuxna med språkliga svårigheter.

Vi har även klienter som tar hjälp av röstterapi när rösten inte håller för de krav som ställs på dem i arbetslivet eller vardagen.

Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder såsom bilder, stödtecken eller talapparater.
Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vår talterapi!