Psykoterapi

Psykoterapi för unga vuxna

I de psykoterapeutiska samtalen strävar vi efter att förstå de svårigheter eller symtom, som du söker hjälp för utifrån din livssituation och livshistoria.

Psykoterapi handlar om att skapa mening och att sträva efter begriplighet och hanterbarhet, så att du kan nå förändring och också att symtomen kan lindras eller försvinna.Att gå i psykoterapi innebär att du arbetar med dig själv, din självuppfattning och dina känslor och upplevelser i viktiga människorelationer.

Målet med psykoterapin är att du utvecklar din förmåga att hantera känslor och konflikter. Med ökad kunskap och medvetenhet om dig själv, dina behov och motiv kan du via det psykoterapeutiska arbetet få större förmåga att förstå och påverka ditt eget liv och komma underfund med vad du vill och kan.