Parterapi

Parterapi

En parrelation är den mest intima relationen i livet. I parrelationen kommer de bästa och de sämsta sidorna fram hos oss, vilket gör både oss och vår parrelation starka, men samtidigt också sårbara.

En fungerande parrelation utgör en trygg plattform för utveckling, tillväxt och gemenskap. Konflikter, återkommande gräl, tystnad eller likgiltighet för dina egna eller din partners behov kan undergräva både självkänslan och relationen.

Tillsammans med en parterapeut kan ni samtala och försöka hitta lösningar på spänningar och konflikter i er parrelation och söka förbättra kommunikationen och förståelsen för varandra.

Besöken är i allmänhet 90 minuter med en frekvens på allt från en gång per vecka till en gång per månad.