Hemtjänst i Kronoby

Folkhälsans hemtjänst erbjuder äldre och yngre personer hemsjukvård och privat hemservice genom olika former av stöd för ett tryggt boende i eget hem.

Husfasad av gult trä i solskensväder.

Hemtjänst i Kronoby

Tid: Vardagar kl. 08.00-21.00 eller enligt överenskommelse. Även helgbesök kan ordnas vid behov.
Plats: Folkhälsanhuset i Kronoby
Adress: Herbertsgränd 7D, 68500 Kronoby
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab

Pris

Hemtjänst

Vardagar 7.00–18.00 35,50 euro/h
Vardagar 18.00–21.00 40,75 euro/h
Lördagar 7.00–18.00 44,80 euro/h
Lördagar 18.00 - 21.00 59,30 euro/h
Söndagar 7.00–21.00 59,30 euro/h
Hemsjukvård

Vardagar 8.00-16.00 39,90 euro/h
Priser moms 0%

Vi erbjuder med servicesedlar tillfällig hemvård och närståendevård (avlastning i hemmet) med utbildad personal i Kronoby. Vi erbjuder städtjänster för krigsinvalider och krigsveteraner med servicesedlar.

Även personer med kroniska sjukdomar eller funktionshinder kan få hjälp av oss. Vi erbjuder också hjälp till familjer med skötsel och tillsyn av barn.

Våra styrkor är flexibilitet, kompetens, engagemang och omsorg.

Du kan ansöka om hushållsavdrag i beskattningen för städ- och hushållsarbete och för vård- och omsorgsarbete i hemmet, men inte för hälso- och sjukvårdstjänster.

Kontakt

  • Nina Karvonen

   enhetsansvarig, Emeliehemmet

  • tfn:
   044 788 3726

  • Hemtjänst och matservice

   Visa mer
  • Kontakta