Genetiska kliniken i Vasa

När du kontaktar Folkhälsans genetiska klinik diskuterar du med hälsovårdaren hur ni ska gå till väga för att få en klar bild av din situation. Kartläggningen görs per telefon, under ett klinikbesök eller under ett hembesök – allt efter önskemål och möjligheter.

Plats: Folkhälsanhuset Wasa
Adress: Wasaborgsgränden 4 B
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Annika Orre
Telefon: 06 312 7445

Pris

Besök hos hälsovårdarna och sjukskötaren på genetiska kliniken är avgiftsfria, men för läkarbesöken behövs en remiss och betalningsförbindelse.

Kontakta oss om du har frågor om

 • ärftligheten av en sjukdom eller symtom som finns i släkten
 • en diagnos som du har fått tidigare, om sjukdomens symtom och förlopp
 • risken att insjukna i en sjukdom som finns i släkten
 • sannolikheten för att dina barn insjuknar i sjukdomen
 • vård och uppföljning
 • möjligheter till fosterdiagnostik ifall du planerar familj
 • testning för en viss sjukdom

När du kontaktar Folkhälsans genetiska klinik diskuterar du med hälsovårdaren hur ni ska gå till väga för att få en klar bild av din situation. Kartläggningen görs per telefon, under ett klinikbesök eller under ett hembesök – allt efter önskemål och möjligheter.

Efter det blir du kallad till ett läkarbesök. Läkaren har som mål att ställa en diagnos. Ifall du har fått en diagnos redan tidigare vill läkaren bekräfta den. Du får information om sjukdomen och symtomen. Ni talar om olika aspekter på sjukdomen och om vad sjukdomen innebär för dig och ditt dagliga liv. Läkaren och hälsovårdaren eller sjukskötaren utreder och ger förslag till uppföljning, stöd, vård och rehabilitering.

Besök hos hälsovårdaren på genetiska kliniken är avgiftsfria, men för läkarbesöken behövs en remiss och betalningsförbindelse. I så fall blir också läkarbesöket avgiftsfritt för dig. Klinikens hälsovårdare kan ge råd om hur du får remiss.

Rådgivningen erbjuds främst på svenska, men vi talar också finska och engelska, så vi kan ta emot flerspråkiga familjer.

Kontakt

  • Carina Wallgren-Pettersson

   Överläkare, docent i medicinsk genetik

  • tfn:
   044 788 6047

  • Carina är Genetiska klinikens överläkare och ansvarar för klinikens verksamhet som helhet. Hon är specialiserad inom medicinsk genetik och arbetar förutom som överläkare på kliniken även vid Folkhälsans genetiska institut med forskning inom området ärftliga muskelsjukdomar.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Carola Saloranta

   Specialistläkare, MD

  • tfn:
   044 788 5995

  • Carola är specialistläkare inom medicinsk genetik. Hon tar emot patienter med genetiskt orsakade sjukdomar, inklusive ärftlig predisposition för cancer. Carola har mottagning i Vasa, Helsingfors och Mariehamn.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Annika Orre

   Hälsovårdare

  • tfn:
   044 788 1104

  • Till Annikas arbete hör den kontinuerliga kontakten med patienterna i form av rådgivning, vägledning och stöd per telefon eller epost. Hon träffar patienterna på kliniken eller under hembesök.

   Visa mer
  • Kontakta