Fysioterapi i Karleby

Vuxna som kommer till oss har ofta neurologiska besvär, såsom stroke, MS, muskelsjukdomar, CP-skada, ryggmärgsskada, olika smärtproblem eller hjärnskada.

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Emeliehemmet
Adress: Sjukhusgatan 11, 67100 Karleby
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Fysioterapi 30 min 43 euro
Fysioterapi 45 min 54 euro
Fysioterapi 60 min 65 euro
Taktil stimulering 60 min 56 euro
Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrik, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

 

Olika former av fysioterapi

Fysioterapi vid nack-, rygg- och ledbesvär
Vi hjälper dig med rehabiliterande träning till exempel efter axel-, höft- och knäoperationer. Vi jobbar också med aktiv funktionell träning vid rygg- och nackbesvär. 
Du får ett personligt träningsprogram, handledning i vårt gym och vi följer självklart upp träningen för att säkerställa att du får den rehabilitering som du behöver.
Målet är att återställa kroppens normala funktionsmönster för att bli av med smärta och förebygga återkommande smärtproblematik. Vi kan också erbjuda smärtbehandling och mobilisering.

Fysioterapi för dig med stress-, smärt- och sömnbesvär

Ibland lever vi så länge med spänningar i kroppen att vi utvecklar vanespänningsmönster. Det påverkar balansen i tillvaron och kan synas kroppsligt som muskelspänningar, smärtor, förändrad andning, hållning och rörelsemönster. Den förändrade kroppsbilden kan påverka både självbild och självkänsla.

Vi fokuserar på att se människan som en helhet. Det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet är alla lika viktiga bitar. Fysioterapin utgår från de resurser du har just nu, och samarbetet mellan dig och din terapeut är oerhört viktigt.

Du kan ha nytta av fysioterapin om du besväras av:

 • olika spänningstillstånd
 • stressrelaterade besvär
 • utmattning och utbrändhet
 • sömnsvårigheter
 • kroniska värk- och smärttillstånd
 • nedstämdhet och depression
 • ångesttillstånd
 • nack- och ryggbesvär
 • fibromyalgi
 • panikstörningar
 • flera olika diagnoser och mångfacetterade problem

Behandlingens mål kan vara att:

 • få hjälp med att förstå kroppens signaler och vad de är uttryck för
 • bli medveten om sina gränser och bli tydligare och tryggare i sig själv
 • bli medveten om sin kropp, sitt sätt att andas och sitt hållnings- och rörelsemönster
 • lära sig att lindra kroppsliga spänningar
 • lära sig vara närvarande i sin kropp, t.ex. för att minska stresskänslor
 • stärka den egna kroppsidentiteten och öka självkänslan

Vattenterapi
Träning i bassäng har många positiva effekter. Vattnet verkar uppfriskande, avslappnande, ökar tryggheten och frigör energi och glädje. Vattnet bär dig och motverkar belastning av lederna. I bassängen väger du endast 15 procent av din normala vikt. Vattnet möjliggör rörelse och upplevelsen av att lyckas.

Vattnet ger ett naturligt motstånd till rörelserna som gör att muskelstyrkan ökar. När vattnet strömmar kring kroppen stimuleras känseln och kroppsuppfattningen och balansen utvecklas. Varmt vatten (minst 32 grader) lindrar smärta och minskar muskelspänning. Andningsfunktion kan tränas mångsidigt i vattnet genom att träna utandning under vattnet. Det är lätt att träna konditionen i vattnet. Koncentrationsförmågan och uthålligheten samt viljan att utmana sig själv utvecklas i vattenterapin

Vi har egen terapibassäng med 32-gradigt vatten och många inspirerande redskap att använda. Hela bassängområdet är anpassat för personer med funktionsnedsättning och har bland annat duschstolar, liftar och höj- och sänkbar bänk för påklädning. Efter terapin kan du bada bastu. 
Alla fysioterapeuter är specialiserade inom vattenterapi och vi vidareutbildar oss regelbundet i simfärdighet och simsäkerhet.

Bäckenbottenterapi
Många går omkring med svag bäckenbotten utan att göra något åt det. Kanske har du svårt att hålla tätt? Kanske besväras du av någon typ av smärta eller känselstörning i bäckenbottenmuskulaturen? Det här är vanliga problem och något vi kan hjälpa dig med.

Svag bäckenbottenmuskulatur, en överaktiv blåsa eller någon typ av smärtproblematik i bäckenbotten går att träna bort om man är motiverad och tränar kontinuerligt. Vi utför mätningar, utarbetar individuella träningsprogram och har möjlighet att vid behov ge elstimulering.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vår fysioterapi!

 

Kompetensbeskrivningar

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

Barnfysioterapi
Kasvuiän ortopediset ongelmat
Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
Samarbete fysioterapeut och ergoterapeut
Praktisk arbetshandledning för barnterapi
Sensorisen integraation perusteet

Vuxen neurologi
Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
Handläggning av balansproblematik
Selkäydinvammat ja toimintakyky
Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
Aikuis CP koulutus

Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
C1-C2-C3 OMT
Neuralvävnadens mobilisering
Kinesiotejpning
Fascia grundkurs
Malike-motionshjälpmedelskolningar
 Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
 GAS ,ICF dokumentering
Första hjälp I,Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

Vuxen neurologi
Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
Handläggning av balansproblematik
Selkäydinvammat ja toimintakyky
Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
Lantiopohjan toimintahäiriö peruskoulutus
Lantiopohjan toimintahäiriö jatkokoulutus
Lantiopohjan fysioterapia

Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
Selkärangan tutkiminen ja hoito
IMTA Introductory Course Level 1
Maitland tuki ja liikuntaelimistön toimintakyky
Aku ja triggerpiste
Fysioterapian tutkiminen kaula- , rintarangan ja hartiarenkaan ongelmia
Symtoms and signs
Olkanivelen tutkiminen ja harjoittelu
Selän tutkiminen
Neuralvävnadens mobilisering
Kinesiotejpning
Fascia grundkurs
Malike-motionshjälpmedelskolningar
Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
GAS ,ICF dokumentering
Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
Barn fysioterapi
NDT Bobath grundkurs
NDT Bobath babykurs
Praktisk arbetshandledning för barnterapi
Allasterapia neurologisten sairauksien kuntoutuksessa

Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
Lasten fysioterapia faskia
Kinesio teippaus
Ordlöshandledning Affolter
Rakenteisen kirjaaminen
GAS,ICF målsättningar och dokumentering
Maahanmuuttajien kuntoutus
Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Neurologisk fysioterapi
Lasten sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
Lihastaudit fysioterapia
Praktisk arbetshandledning i barnfysioterapi
Bassängterapi

Psykofysisk fysioterapi
BBAT I,II,III Basic Body Awareness terapi
BARS Body Awarness Rating Scale
Basic Body Awareness BARS
Uni ja terveys
Tunne kehosi,oivalla voimavarasi
Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu
Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
CI CII manuell undersökning och behandling
Kinesioteippaus
Faskia behandling
GAS ,ICF målsättning och dokumentation i terapiarbetet
Förtsa Hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
Barn fysioterapi
Lapsen sesomotorinen kehitys, mitä havainnoin ja miten ohjaan liikkumista 0-18 kk
Lasten neurologisen kuntoutus
Neurologisen leikkiikäisen lapsen tutkimisesta ja fysioterapiasta
Introductory course on conduktive education
Syn är mer än att bara se
Simlärare, Specialsimlärare
Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi
Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
Basal kroppskännedom I- II
Basal kroppskännedom ,tillämpning vid neurologisk skada och sjukdom
Norsk Psykomotorisk fysioterapi
Balans vid neurologisk sjukdom
Fascia
Kinesiopejpning
ICF/GAS dokumentering
Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialkunskap
Företagsfysioterapeut
Fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutus

Ergonomi
CI-CII-CIII
Fascia
Kinesiotejpning
Funktionell träning, nack-axelbesvär
Motionshandledarutbildningar
Första hjälp I, Säkerhetskort för social-och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi
Lasten sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
Vattenterapi för neurologiska kunder
CI-II-III
Lihastaudit fysioterapia
Theraplay i grupp grundkurs och fortsättning
Fascia
Kinesiotejppaus
Bliss, Nonverbal guidning, SCA
Rakenteinen kirjaaminen
ICF-GAS dokumentering
Administration:
Ledarskaps utbildning
Kvalitetsutbildning för terapiverksamhet
Volition  ledarskapsskolning
Kortare administrativa och ledarskaps dagar

Säkerhet
Sociaali ja terveysalan turvakortti, Työhyvinvointi kortti, Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

Specialsiserad på senior träning
Vattengymnastik i grupp
Seniorträning i gym individuellt och i grupp
Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

Stressreduserande massage/ Taktilstimulering
Förstahjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Kontakt

  • Malin Solvin-Granholm

   fysioterapeut, Östanlid

  • tfn:
   044 788 3741

  • I mitt arbete som fysioterapeut arbetar jag framför allt med barn och unga som har neurologiska sjukdomar eller någon typ av funktionsnedsättning. Jag försöker se möjligheter istället för problem och jag tycker om att arbeta med barn eftersom barnen är här och nu och oftast positiva. Min utgångspunkt är alltid barnets perspektiv och jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, i skolan eller på dagis. Men jag tar också emot barn och unga i Folkhälsans utrymmen. Jag är en lugn, trygg och glad fysioterapeut med bra tålamod. Rörelseglädje är viktigt och jag försöker peppa mina klienter så att de ska känna att de lyckas och har roligt i terapin. Jag tar gärna med mina klienter ut i naturen eftersom det gör terapin mera mångsidig. Det bästa med mitt arbete är alla fina människomöten. Jag tycker om att träffa olika typer av människor och jag tycker om att vara en del av det nätverk som finns runt varje klient. Mitt arbetsfält sträcker sig från Vörå i söder till Larsmo i norr och mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Monica Sandström

   fysioterapeut, Östanlid

  • tfn:
   044 7883638

  • I mitt arbete som fysioterapeut möter jag klienter med olika grader av funktionsutmaningar, men främst handlar det om neurologiska problem. Jag ger individuella terapier för barn, ungdomar och vuxna och rör mig både ute på fältet och tar emot klienter på Östanlid. För att få en bra helhet samarbetar jag gärna med anhöriga, andra terapeuter och övrig personal. Jag är en människokännare som ser fram emot varje möte med varje enskild klient. I terapin tar jag ofta hjälp av de fyra årstiderna – jag cyklar tillsammans med klienterna, skidar eller upplever naturen på andra sätt. Tillsammans med mig har du möjlighet att prova på olika aktiviteter enligt dina egna resurser för att hitta din inre motivation. Målet är att terapin ska vara både mångsidig och inspirerande. Jag ger även terapi i bassängen. Som fysioterapeut är jag tålmodig och lugn och jag tycker om att ha roligt tillsammans med mina klienter. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta