Fysioterapi i Jakobstad

Vuxna som kommer till oss har ofta neurologiska besvär, såsom stroke, MS, muskelsjukdomar, CP-skada, ryggmärgsskada, olika smärtproblem eller hjärnskada.

Ta kontakt

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Fysioterapi 30 min 43 euro
Fysioterapi 45 min 54 euro
Fysioterapi 60 min 65 euro

Taktil stimulering 60 min 56 euro
Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrik, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Våra fysioterapeuter

  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Hanna Nyberg

  • 044 066 5719
  • Jag arbetar som fysioterapeut i Jakobstads- och Karlebyregionen. Jag jobbar mest med vuxna och äldre klienter som har någon form av neurologiska besvär eller olika typer av smärt/stressproblematik. Terapin sker antingen hos oss på Folkhälsan eller hemma hos klienten. Vattenterapi i vår varmvattenbassäng, både individuellt och i grupp, ingår också i mina arbetsuppgifter. I mötet med klienten är jag lugn och närvarande i stunden. Jag försöker möta varje klient på klientens egen nivå och ser människan som en helhet. Jag arbetar mycket med kroppskännedom och avslappning. Det bästa med mitt jobb är att få möta olika människor och kunna hjälpa dem i vardagen. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Basal kroppskännedom I- II
   Basal kroppskännedom ,tillämpning vid neurologisk skada och sjukdom
   Norsk Psykomotorisk fysioterapi
   Balans vid neurologisk sjukdom
   Fascia
   Kinesiopejpning
   ICF/GAS dokumentering
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Heidi Bergman

  • 044 788 3680
  • Har du någon typ av smärtproblematik? Då har du kommit rätt! Jag arbetar som fysioterapeut på Östanlid i Jakobstad och jag hjälper dig gärna att hitta en meningsfull terapi som vi kan förankra i din vardag. Jag ger individuell terapi och vattenterapi. Varje enskilt möte är viktigt för mig och jag strävar efter att se individen som en psykofysisk helhet. Jag jobbar med kroppskännedom utgående från vars och ens egna resurser, och jag använder mycket humor i mitt arbete. Som fysioterapeut är jag närvarande och trygg, och jag ser det som en stor rikedom att varje dag få vara med och påverka andra människors liv. Jag är fullständigt tvåspråkig och kan också arbeta på engelska.

  • Neurologisk fysioterapi
   Lasten sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
   Lihastaudit fysioterapia
   Praktisk arbetshandledning i barnfysioterapi
   Bassängterapi

   Psykofysisk fysioterapi
   BBAT I,II,III Basic Body Awareness terapi
   BARS Body Awarness Rating Scale
   Basic Body Awareness BARS
   Uni ja terveys
   Tunne kehosi,oivalla voimavarasi
   Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu
   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   CI CII manuell undersökning och behandling
   Kinesioteippaus
   Faskia behandling
   GAS ,ICF målsättning och dokumentation i terapiarbetet
   Förtsa Hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Julia Niemi

  • 044 788 6313
  • Mitt specialområde är barnneurologi och jag jobbar med individuella terapier för barn i bebisåldern och upp till övre tonåren. Ofta åker jag ut på besök i barnens egen miljö, men jag har även terapier i barnrummet på Folkhälsan eller vattenterapi. Som fysioterapeut vill jag fokusera på möjligheterna hos mina klienter. Vi tränar ofta utomhus i skogen, lekparken, skidspåret eller trafiken. Det har också hänt att vi tränat i slalombacken. Jag njuter av att få vara med i den där stunden av lycka, då barnet eller den unga upplever inre motivation eller framsteg! Det bästa med mitt jobb är att hinna se barnet och få ta del av deras roliga kommentarer. Jag jobbar gärna tillsammans med föräldrar och lärare som känner barnet bättre än jag, då blir resultatet bättre. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska och jag arbetar i Karleby- och Jakobstadsnejden.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Barn fysioterapi
   NDT Bobath grundkurs
   NDT Bobath babykurs
   Praktisk arbetshandledning för barnterapi
   Allasterapia neurologisten sairauksien kuntoutuksessa

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
   Lasten fysioterapia faskia
   Kinesio teippaus
   Ordlöshandledning Affolter
   Rakenteisen kirjaaminen
   GAS,ICF målsättningar och dokumentering
   Maahanmuuttajien kuntoutus
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Malin Solvin-Granholm

  • 044 788 3741
  • I mitt arbete som fysioterapeut arbetar jag framför allt med barn och unga som har neurologiska sjukdomar eller någon typ av funktionsnedsättning. Jag försöker se möjligheter istället för problem och jag tycker om att arbeta med barn eftersom barnen är här och nu och oftast positiva. Min utgångspunkt är alltid barnets perspektiv och jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, i skolan eller på dagis. Men jag tar också emot barn och unga i Folkhälsans utrymmen. Jag är en lugn, trygg och glad fysioterapeut med bra tålamod. Rörelseglädje är viktigt och jag försöker peppa mina klienter så att de ska känna att de lyckas och har roligt i terapin. Jag tar gärna med mina klienter ut i naturen eftersom det gör terapin mera mångsidig. Det bästa med mitt arbete är alla fina människomöten. Jag tycker om att träffa olika typer av människor och jag tycker om att vara en del av det nätverk som finns runt varje klient. Mitt arbetsfält sträcker sig från Vörå i söder till Larsmo i norr och mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Barn fysioterapi
   Lapsen sesomotorinen kehitys, mitä havainnoin ja miten ohjaan liikkumista 0-18 kk
   Lasten neurologisen kuntoutus
   Neurologisen leikkiikäisen lapsen tutkimisesta ja fysioterapiasta
   Introductory course on conduktive education
   Syn är mer än att bara se
   Simlärare, Specialsimlärare
   Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Monica Sandström

  • 044 7883638
  • I mitt arbete som fysioterapeut möter jag klienter med olika grader av funktionsutmaningar, men främst handlar det om neurologiska problem. Jag ger individuella terapier för barn, ungdomar och vuxna och rör mig både ute på fältet och tar emot klienter på Folkhälsan. För att få en bra helhet samarbetar jag gärna med anhöriga, andra terapeuter och övrig personal. Jag är en människokännare som ser fram emot varje möte med varje enskild klient. I terapin tar jag ofta hjälp av de fyra årstiderna – jag cyklar tillsammans med klienterna, skidar eller upplever naturen på andra sätt. Tillsammans med mig har du möjlighet att prova på olika aktiviteter enligt dina egna resurser för att hitta din inre motivation. Målet är att terapin ska vara både mångsidig och inspirerande. Jag ger även terapi i bassängen. Som fysioterapeut är jag tålmodig och lugn och jag tycker om att ha roligt tillsammans med mina klienter. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

   Barnfysioterapi
   Kasvuiän ortopediset ongelmat
   Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
   Samarbete fysioterapeut och ergoterapeut
   Praktisk arbetshandledning för barnterapi
   Sensorisen integraation perusteet

   Vuxen neurologi
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
   Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
   Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
   Handläggning av balansproblematik
   Selkäydinvammat ja toimintakyky
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
   Aikuis CP koulutus

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
   C1-C2-C3 OMT
   Neuralvävnadens mobilisering
   Kinesiotejpning
   Fascia grundkurs
   Malike-motionshjälpmedelskolningar
   Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
   GAS ,ICF dokumentering
   Första hjälp I,Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad

   Tiina Lillkvist

  • 044 788 3731
  • Jag är en friluftsintresserad fysioterapeut som främst arbetar med neurologiska klienter och som gärna tar med mina klienter ut i naturen ibland. Det finns en mängd olika hjälpmedel att ta till för att komma sig ut, också för dig som har en neurologisk funktionsnedsättning. Jag väljer att se möjligheter och gör allt för att hitta lösningar utgående från dina egna resurser. Terapierna sker främst på Östanlid eller som hembesök och jag ger också vattenterapi. Utöver neurologiska klienter jobbar jag också med stöd- och rörelseorgansproblem och bäckenbottenterapi. I mitt arbete tar jag helheten i beaktande – hela människan – inte bara det fysiska, och jag vill att terapin ska vara effektiv men rolig! Det bästa med mitt jobb är klienterna, och den variation som det innebär att arbeta med människor. Mina arbetsspråk är finska, svenska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

   Vuxen neurologi
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
   Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
   Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
   Handläggning av balansproblematik
   Selkäydinvammat ja toimintakyky
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
   Lantiopohjan toimintahäiriö peruskoulutus
   Lantiopohjan toimintahäiriö jatkokoulutus
   Lantiopohjan fysioterapia

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
   Selkärangan tutkiminen ja hoito
   IMTA Introductory Course Level 1
   Maitland tuki ja liikuntaelimistön toimintakyky
   Aku ja triggerpiste
   Fysioterapian tutkiminen kaula- , rintarangan ja hartiarenkaan ongelmia
   Symtoms and signs
   Olkanivelen tutkiminen ja harjoittelu
   Selän tutkiminen
   Neuralvävnadens mobilisering
   Kinesiotejpning
   Fascia grundkurs
   Malike-motionshjälpmedelskolningar
   Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
   GAS ,ICF dokumentering
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad

   Titti Ljung

  • 050 917 1557
  • I mitt arbete som företagsfysioterapeut har jag förmånen att få inspirera folk att röra på sig! Det ger mig mycket energi. På samma sätt är det när jag leder vattengympagrupper – att få ta del av den sköna känslan som infinner sig när klienterna stiger ner i varmvattenbassängen är riktigt härligt. Många av mina klienter har stöd- och rörelseproblem, och för dem passar terapin i bassängen ypperligt. Människomöten av alla de slag ger mig mycket energi och gör mig glad. Jag är noga med att bemöta alla på ett vänligt sätt och jag upplever att klienterna känner sig trygga med mig. Till mina arbetsuppgifter hör också att planera och leda våra Må bra-dagar, så ta gärna kontakt med mig om du vill veta mer om våra rekreationsdagar!

  • Specialkunskap
   Företagsfysioterapeut
   Fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutus

   Ergonomi
   CI-CII-CIII
   Fascia
   Kinesiotejpning
   Funktionell träning, nack-axelbesvär
   Motionshandledarutbildningar
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social-och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • Koordinator Östanlid (telefontid kl.8-9)

   Yvonn Björkström

  • 044 788 3639
  • Min roll som koordinator på Folkhälsan Östanlid innebär att jag tar hand om förfrågningar och bokar in grupper till vårt gym eller till vår omtyckta simbassäng. När jag inte drar egna grupper finns jag i infon vid huvudingången.Sedan många år tillbaka jobbar jag även som konditionsskötare på Östanlid. Jag leder olika grupper och finns även på plats under ”Öppet gym”. När vi ordnar öppet gym kan man komma hit och lära sig hur man använder maskinerna på rätt sätt och samtidigt träna en gång gratis i vårt fina gym. Det bästa med mitt jobb på Folkhälsan är mångsidigheten och flexibiliteten. Det händer mycket i huset och man får träffa många olika typer av människor varje dag. Det gillar jag. Folk brukar beskriva mig som en glad och positiv person som är lätt att samarbeta med. Mina arbetsspråk är svenska och finska.

  • Specialsiserad på senior träning
   Vattengymnastik i grupp
   Seniorträning i gym individuellt och i grupp
   Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta

På Östanlid finns flera olika terapirum där vi till exempel kan erbjuda avlastande gångträning, balansträning eller mäta din muskelaktivitet. Här finns också ett gym som är anpassat för personer med funktionsutmaningar och en terapibassäng för dig som behöver vattenterapi!
I vår omtyckta terapibassäng är vattnet 32 grader varmt.

Vi kan också hjälpa dig att prova ut olika hjälpmedel som kan fungera som stöd för att du ska klara dig så självständigt som möjligt i vardagen. Ett av våra mål är att du ska hitta en fritidssysselsättning som passar just dig.

Vårt arbetsområde sträcker sig från Karleby i norr till Vörå i söder.

Olika former av fysioterapi

Fysioterapi vid nack-, rygg- och ledbesvär
Vi hjälper dig med rehabiliterande träning till exempel efter axel-, höft- och knäoperationer. Vi jobbar också med aktiv funktionell träning vid rygg- och nackbesvär. 
Du får ett personligt träningsprogram, handledning i vårt gym och vi följer självklart upp träningen för att säkerställa att du får den rehabilitering som du behöver.
Målet är att återställa kroppens normala funktionsmönster för att bli av med smärta och förebygga återkommande smärtproblematik. Vi kan också erbjuda smärtbehandling och mobilisering.

Fysioterapi för dig med stress-, smärt- och sömnbesvär

Ibland lever vi så länge med spänningar i kroppen att vi utvecklar vanespänningsmönster. Det påverkar balansen i tillvaron och kan synas kroppsligt som muskelspänningar, smärtor, förändrad andning, hållning och rörelsemönster. Den förändrade kroppsbilden kan påverka både självbild och självkänsla.

Vi fokuserar på att se människan som en helhet. Det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet är alla lika viktiga bitar. Fysioterapin utgår från de resurser du har just nu, och samarbetet mellan dig och din terapeut är oerhört viktigt.

Du kan ha nytta av fysioterapin om du besväras av:

 • olika spänningstillstånd
 • stressrelaterade besvär
 • utmattning och utbrändhet
 • sömnsvårigheter
 • kroniska värk- och smärttillstånd
 • nedstämdhet och depression
 • ångesttillstånd
 • nack- och ryggbesvär
 • fibromyalgi
 • panikstörningar
 • flera olika diagnoser och mångfacetterade problem

Behandlingens mål kan vara att:

 • få hjälp med att förstå kroppens signaler och vad de är uttryck för
 • bli medveten om sina gränser och bli tydligare och tryggare i sig själv
 • bli medveten om sin kropp, sitt sätt att andas och sitt hållnings- och rörelsemönster
 • lära sig att lindra kroppsliga spänningar
 • lära sig vara närvarande i sin kropp, t.ex. för att minska stresskänslor
 • stärka den egna kroppsidentiteten och öka självkänslan

Vattenterapi
Träning i bassäng har många positiva effekter. Vattnet verkar uppfriskande, avslappnande, ökar tryggheten och frigör energi och glädje. Vattnet bär dig och motverkar belastning av lederna. I bassängen väger du endast 15 procent av din normala vikt. Vattnet möjliggör rörelse och upplevelsen av att lyckas.

Vattnet ger ett naturligt motstånd till rörelserna som gör att muskelstyrkan ökar. När vattnet strömmar kring kroppen stimuleras känseln och kroppsuppfattningen och balansen utvecklas. Varmt vatten (minst 32 grader) lindrar smärta och minskar muskelspänning. Andningsfunktion kan tränas mångsidigt i vattnet genom att träna utandning under vattnet. Det är lätt att träna konditionen i vattnet. Koncentrationsförmågan och uthålligheten samt viljan att utmana sig själv utvecklas i vattenterapin

Vi har egen terapibassäng med 32-gradigt vatten och många inspirerande redskap att använda. Hela bassängområdet är anpassat för personer med funktionsnedsättning och har bland annat duschstolar, liftar och höj- och sänkbar bänk för påklädning. Efter terapin kan du bada bastu.
Alla fysioterapeuter är specialiserade inom vattenterapi och vi vidareutbildar oss regelbundet i simfärdighet och simsäkerhet.

Bäckenbottenterapi
Många går omkring med svag bäckenbotten utan att göra något åt det. Kanske har du svårt att hålla tätt? Kanske besväras du av någon typ av smärta eller känselstörning i bäckenbottenmuskulaturen? Det här är vanliga problem och något vi kan hjälpa dig med.

Svag bäckenbottenmuskulatur, en överaktiv blåsa eller någon typ av smärtproblematik i bäckenbotten går att träna bort om man är motiverad och tränar kontinuerligt. Vi utför mätningar, utarbetar individuella träningsprogram och har möjlighet att vid behov ge elstimulering.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vår fysioterapi!

 

Kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta