Ergoterapi i Jakobstad

Vuxna kan också behöva ergoterapi till följd av en sjukdom eller en olycka som gör att förmågan att klara sig självständigt har begränsats. Målet är att hitta en balans mellan vardagsaktivitet, vila, arbete och fritid.

Kontakta oss

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Med vuxna tränar vi bland annat av- och påklädning, att följa instruktioner, använda penna och sax eller att inleda och avsluta en aktivitet. Om det finns hjälpmedel som kan underlätta din vardag så hjälper vi till att ordna det, och för oss är det också viktigt med ett nära samarbete med dina närstående.

Tillsammans kan vi träna på att utföra olika hushållssysslor, att sköta hygienen, uträtta ärenden eller på att du ska kunna hålla på med de fritidsaktiviteter som du vill. Ofta handlar det om att hitta nya sätt att fungera i vardagen– kanske behöver man öva upp sin koordination eller stärka sitt självförtroende.

Vårt arbetsområde sträcker sig från Karleby i norr till Vörå i söder.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vår ergoterapi!

Kompetensbeskrivning

Kliininen havainnointi
Haastava Käyttäytyminen – malttia arkeen toimintaterapian keinoin
Sensorisen Integraation perusteet

Övriga
Specialpedagogik

Tecken som stöd
GAS/ICF dokumentering

Neurologi
Återhämtning av armfunktion enligt Bobath-konceptet
Introduktionskurs i nonverbal guidning - Affolter

Neuropsykiatri
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja – Neuropsykatrisk coach
Sensomotorik
Sensory Processing Measure – SPM

Övrigt
GAS/ICF dokumentering

Neurologi
Kinestetiikan peruskurssi
Malike - toimintavälinekoulutus

Neuropsykiatri
Att möta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser

Sensomotorik
Sensomotorisk pedagog
Pågående SI-utbildning
Självkänsla och beteende hos barn
Barns självkänsla
Skolpsykologi - Träning av sociala färdigheter hos barn

Övriga
Tecken som stöd (AKK)
Första hjälp vid självmordsfara
GAS/ICF dokumentering

Övrigt

Nordisk friluftsliv
GAS/ICF dokumentering

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice