Ergoterapi

Ergoterapi för vuxna

Ergoterapi syftar till att stöda klientens funktioner i vardagslivet, till exempel i dagliga aktiviteter, arbete, fritid och vila.