Dagverksamheten Pointen för unga vuxna

Folkhälsans dagverksamhet Pointen finns i Brunakärr i Helsingfors. På Pointen får unga vuxna med stora funktionsvariationer ta del av en meningsfull och strukturerad vardag med pedagogiskt upplagd verksamhet.

Tid: Vardagar kl. 08.00–15.30
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Olivia Hellroos
Telefon: 0447886297

Pointen är skräddarsydd för de ungdomar som har allra störst behov, exempelvis personer med grav autism. Gruppen är liten och personaltätheten hög. I personalen ingår också en pedagogisk handledare, som hjälper till med att bygga ett dagligt innehåll som har en mening.

På Pointen betonas självbestämmanderätten och verksamheten byggs upp tillsammans med den unga och familjen. Dagsprogrammet är individfokuserat.

 

Pointen förfogar över stora utrymmen, vilket ger möjlighet till många slags verksamheter och innebär att den unga alltid kan dra sig tillbaka till ett lugnt rum tillsammans med sin vårdare om det blir för mycket. Huset ligger dessutom väl placerat, i Helsingfors invid skog och friluftsområden, med en omgivning som stöder verksamheten och deltagarnas välbefinnande.

Målet med verksamheten är att hitta metoder och vägar för den unga att påverka sin vardag och sina livsval, stärka sin funktionsförmåga och öka sin självständighet. Verksamheten planeras med service design-metoder, och den bärande tanken är att allt som görs på Pointen ska ha en poäng.

 

Pointen skiljer sig från många andra verksamheter för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser genom sin mer pedagogisk verksamhet. Den är en slags fortsättning på skolan, där verksamheten sker i en liten grupp, med stor personaltäthet. Totalt finns det plats för sex ungdomar på Pointen.

Känner du någon som kunde trivas på Pointen?

Just nu finns det lediga platser på Pointen. Kontakta enhetschef Olivia Hellroos (kontaktuppgifter nedan), om du känner någon som kanske kunde vara intresserad av en plats. Hon berättar gärna mera. Plats beviljas via kommunen. När man har fått en plats är den fortlöpande, och de flesta tar del i dagverksamheten i många år. 

Ta kontakt

  • Olivia Hellroos

   Enhetschef

  • tfn:
   0447886297

  • Kontakta
  • Anna Simonsen

   Chef för den medicinska verksamheten och service design

  • tfn:
   040 5746 454

  • Kontakta