Äldreboende Betsy

Vi erbjuder ett boende för dig som är i behov av trygg och kärleksfull omvårdnad dygnet runt.

Tid: Besökstid dagligen kl.09.00-19.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 044 488 3071

Pris

Folkhälsan Välfärd ingår ett hyresavtal med varje boende. Den boende betalar hyra och en avgift för basförnödenheter och läkarvård. Social-och hälsovårdsverket i Jakobstad debiterar månatligen enligt avtal service- och måltidsavgifter av de boende. Kostnader för läkemedel står den boende själv för. Man har möjlighet att ansöka om hyres- och vårdbidrag från FPA.

Betsy är ett hem för 16 personer där alla har en diagnostiserad minnessjukdom. Du har ett eget rum med dusch och wc. Vi har ett större allrum och ett gemensamt kök, där vi ofta vistas tillsammans, men det finns också möjlighet till privatliv och enskildhet.

Vi erbjuder god helhetsvård dygnet runt, med ditt vårdbehov, din personlighet och din livserfarenhet som utgångspunkt. Viktiga värden som utgör grunden för en god helhetsvård är bland annat helhetssyn, individcentrering, respekt för individens integritet, självbestämmanderätt, tryggt bemötande, rehabiliterande arbetssätt och hälsofrämjande arbete.

Tilläggsinformation

För att få plats på Victor, Elise eller Valter kontaktas placeringskoordinator Ann-Sofie Larsson, Social- och hälsovårdsverket, tfn 06 786 3730.

Kontakt

  • Katarina Bredbacka

   Enhetschef, Östanlid

  • tfn:
   044 788 6006

  • Katarina ansvarar för boenden vid Östanlid.

   Visa mer
  • Kontakta