Folkhälsanhuset i Närpes

Folkhälsanhuset i Närpes

Folkhälsanhuset i Närpes har 23 lägenheter och ett daghem i centrum av Närpes.

Huset har ritats av arkitektbyrå Gerd Hytönen. Lägenheterna är avsedda för personer över 55 år eller pensionerade personer. 

Folkhälsanhuset Närpes

Adress: Åvägen 7–9, 64200 Närpes

Huset har 23 seniorbostäder, ett dagis för 24 barn och några rum för hemtjänstservicen och medborgarverksamhet.

Lägenheterna har trygghetslarm och är handikappvänligt planerade. Invånarna har tillgång till hemtjänst genom stadens servicesedlar. Det är frågan om både ägar- och hyreslägenheter.
För att täcka kostnaderna för trygghetsservicen uppbärs månatlig serviceavgift per bostad.

I anslutning till Mitt i stan

Folkhälsanhuset i Närpes är anslutet med fastighetsbolaget Mitt i stan på Närpesvägen. Mitt i stan-komplexet med restaurangtjänster, medicinska tjänster och kulturutbud möjliggör samarbete med Närpes stad och övriga privata aktörer.

Folkhälsanhuset kopplas ihop med Mitt i stan genom en förbindelsegång, vilket ökar tillgängligheten till bland annat restaurang-, hotell-, receptions-, gym- och bastutjänster i komplexet.

Daghemmet Päivis

I bottenvåningen huserar språkbadsdaghemmet Päivis. Daghemmet med 24 platser är ett språkbadsdagis på finska för svenspråkiga barn och drivs i dag av Folkhälsan Välfärd Ab.

Hälsofrämjande verksamhet

Folkhälsan upprätthåller frivilligverksamhet i huset, såsom familjecafé och trivselkafé för synskadade. Folkhälsans lokalförening har också en egen mötesplats i huset.

Här kan du läsa ett reportage om "möjligheternas hus"

10 st. i

Kontakt

  • Carina Blom

   Koordinator inom äldre och hälsa, i Österbotten

  • tfn:
   044 788 1026

  • Kontakta
  • Johan Aminoff

   Bostadskoordinator, uthyrning och försäljning av lägenheter

  • tfn:
   044 788 3779

  • Kontakta
  • Michael Söderlund

   Fastighetsförvaltningschef

  • tfn:
   050 5293 665

  • Kontakta