Anpassningskurser

Anpassningskurser för vuxna

Anpassningskurserna för vuxna riktar sig till dig som har en långtidssjukdom och din närstående. Vill du få information, tips och stöd i vardagen tillsammans med din anhörig och träffa andra i liknande situation?

Målgrupperna och tema kan årligen variera. Kurserna ordnas antingen med övernattning som internatkurs (3-5 dygn) eller som träffar en gång i veckan med sammanlagt 4-6 träffar.

Frågor och svar

Efter avslutad kurs kan man ansöka om reseersättning från FPA.

Viktigt att veta

Anpassningskurserna ordnas med stöd av STEA, Veikkaus (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral). Ansökan till kurserna görs skriftligt och till ansökan bifogas en rekommendation eller intyg av läkare

Kontakt

    • Paula Ala-Käkelä

    • tfn:
      044 788 3630

    • Kontakta