AKK (Alternativ & Kompletterande Kommunikation)

Kommunikationsutredning och handledning för vuxna

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) stöder människors förmåga att kommunicera genom till exempel tecken som stöd, föremål, bilder, kommunikationspärmar eller elektroniska hjälpmedel.

Vi erbjuder kommunikationsutredningar och kommunikationshandledningar och ger råd och stöd både till dig och dina närstående. Vi gör utredningar kring kommunikationshjälpmedel, till exempel kommunikationspärmar och elektroniska lösningar så som kommunikationsprogram på pekplatta eller pc. Vanligtvis träffas vi 2-5 gånger på vår mottagning eller i din närmiljö och då får du och din familj handledning och vi utreder ett lämpligt hjälpmedel.

Kommunikationsutredning och kommunikationshandledning hör till specialsjukvården och därför behövs en remiss och betalningsförbindelse. Vi kan även göra delar av en utredning så att hjälpmedelscentralen (HNS hjälpmedelscentral/Tietoteekki eller övriga Tikotek i Finland) utreder hjälpmedlet, men vi handleder i användningen av det i närmiljön. Vi träffar er gärna för att individuellt anpassa olika hjälpmedelslösningar, till exempel genom nya bilder i kommunikationspärmen eller större mer omfattande profiler i kommunikationsappar eller program på pc. Vi gör även gärna AKK-handledning individuellt eller i grupp. Ta kontakt så funderar vi tillsammans på hur vi går vidare!

Viktigt att veta

Kommunikationsutredning och handledning hör till specialsjukvården och därför behövs en remiss och betalningsförbindelse. Vi kan också göra delar av en utredning så att hjälpmedelscentralen (HNS hjälpmedelscentral/Tietoteekki eller övriga Tikotek i Finland) utreder hjälpmedlet, men vi handleder i användningen av det på mottagning eller i er närmiljö. Vi träffar er gärna för att individuellt anpassa olika hjälpmedelslösningar, till exempel genom nya bilder i kommunikationspärmen eller större mer omfattande profiler i kommunikationsappar eller program på pc. Vi gör även gärna AKK-handledning individuellt eller i grupp. Ta kontakt så funderar vi tillsammans hur vi går vidare!