Mindfulness

Mindfulness för ökad närvaro och livskvalitet

Vi arrangerar kortare och längre utbildningar inom mindfulness, samt workshoppar, föreläsningar och skräddarsydda program för olika personalgrupper och andra intresserade.

Mindfulness är ett användbart redskap och förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare, samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor. Våra kurser riktar sig till dig som arbetar både individuellt och med grupper.

Mindfulness ger möjlighet till fördjupad självkännedom, ökad närvaro och
livskvalité i livet.

Mindfulness kan bidra positivt inom områden såsom:

• ökad möjlighet att hantera egen och andras stress och smärta
• snabbare återhämtning
• ökad möjlighet till medvetna val
• ökat fokus och mer energi
• ökad medvetenhet om automatiska kopplingar mellan tankar-känslor-kroppsförnimmelser
• minskad prestationsångest
• ökad medvetenhet och uppmärksamhet
• ökad närvaro och lyhördhet i samtal
• ökad livskvalité; glädje, kreativitet och spontanitet
• ökad förmåga att hantera utmaningar
• fördjupad självkännedom
• förebygger empatitrötthet

Undervisningen i mindfulness vid Solvalla och Norrvalla baserar sig på Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR), som är en evidensbaserad metod som utarbetats av Jon Kabat-Zin på 1980-talet i USA. Metoden används kliniskt och den har varit föremål för mycket forskning. Det finns belägg för att utövande av mindfulness kan lindra smärta, stress, ångest och oro.

Bilden: Katarina Lundblad som undervisar vid Folkhälsans kurser i mindfulness.

Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i MBSR vid Center for mindfulness, Medical School, USA. Hon är socionom, har grundläggande psykoterapiutbildning, är även utbildad lärare i Mindful Self Compassion, Mindfulness baserad kognitiv terapi, Interpersonal Mindful Program, Mindful Eating och är utbildad traumaterapeut. Hon har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit flera böcker i mindfulness och självmedkänsla bl.a. ”Fri från stress med mindfulness” och den senaste boken ”Mannen med hästarna – Berättelser och metaforer i mindfulness, självmedkänsla, KBT”.

Kurser i mindfulness

Klicka på ett tillfälle för att läsa mer om kursen. Om inga kurser visas så finns det just nu inga kurser insatta.

Kontakt

  • Karoliina Laaksoharju

   Idrottsproducent Solvalla

  • tfn:
   050 490 8818

  • Jobbar på Solvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Nina Boström

   Koordinator Norrvalla

  • tfn:
   050 358 4371

  • Kontakta