Motionsgrupper för seniorer

Rörelseglädje genom åren

I Folkhälsans motionsgrupper kan du träna upp din kondition, balans , styrka och rörlighet med ledare som inspirerar och stöder deltagaren utgående från deras egen fysiska förmåga.

Seniorer som deltar i Folkhälsans motionsgrupp

Gruppverksamheterna leds av utbildade ledare som kan anpassa den fysiska aktiviteten enligt gruppens behov och önskemål.

Motionsgrupper för seniorer

Frågor och svar

Folkhälsan ordnar kurser och inspirationstillfällen för alla som är intresserade att komma igång med egna Folkhälsan promenadgrupper i egna hemknutar

Kontakt