Motionsgrupper för seniorer

Rörelseglädje genom åren

Folkhälsan erbjuder olika former av motionsgrupper med fokus på balans, muskelstyrka och rörlighet. Du kan delta i promenadgrupper, balans-och styrketräningsgrupper eller i annan form av fysisk aktivitet och rörelse som ordnas i alla regioner. Grupperna leds av inspirerande ledare men kan också fungera självgående.

Seniorer som deltar i Folkhälsans motionsgrupp

Om du vill komma igång, börja röra på dig regelbundet eller prova på något nytt hittar du säkert det som passar dig under det stora utbudet av grupper Folkhälsan erbjuder för seniorer. I flera kommuner finns det redan etablerade motionsgrupper och dem hittar du under VÄLJ DIN REGION.

I gång till 100

Folkhälsan uppmuntra alla att dagligen röra på sig och vill därför under 2018 starta upp nya motionsgrupper under namnet Igång till 100. Läs mera om verksamheten här:  IGÅNG TILL 100

Välj region och visa motionsgrupper för seniorer

Du kan klicka på en grupp för att få fram mer detaljerad information. Om ingen region nära dig visas finns inga grupper insatta just nu. Om du vill ha information om kommande grupper kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan.

Frågor och svar

Folkhälsan ordnar kurser och inspirationstillfällen för alla som är intresserade att komma igång med egna Folkhälsan promenadgrupper i egna hemknutar

Kontakt

  • Maria Hammarberg

   Motionsgrupper i huvudstadsregionen, kontaktperson för Rörelsekvarten i Nyland

  • tfn:
   044 788 6021​

  • Kontakta
  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Chatrin Kotka

   Koordinator Åboland

  • tfn:
   044 488 3000

  • Kontakta
  • Annette Sandelin

   Koordinator, Österbotten

  • tfn:
   050 554 4484

  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta