Theraplay

Bättre självkänsla och sociala färdigheter genom lek

Theraplay är en terapimetod som stärker barnets anknytning, sunda självkänsla och sociala färdigheter. Den baserar sig på aktiv, intensiv växelverkan mellan barn och förälder.

Den vuxna låter en terapiboll sakta rulla på barnets ben.

Pris

200 euro (2 terapeuter medverkar)

Theraplay är en fysisk, lekfull vuxenledd terapimetod som fokuserar på och utgår från barnet. Inom Theraplay betonas fem viktiga grundelement som är centrala i en god relation mellan barn och förälder:

 • engagemang (intensiv kontakt)
 • struktur
 • omvårdnad
 • utmaning
 • lekfullhet.

Inom Theraplay förstärks en positiv emotionell kontakt mellan barnet och föräldern. Barnet känner sig värdefullt och älskat.

Kontakt

  • Birgitta Autere

   specialsjukskötare, Helsingfors

  • tfn:
   044 788 3770

  • Birgitta Autere arbetar på mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Specialsjukskötare med kunnande inom neurologi. Hon erbjuder även Theraplay för föräldrar och barn. Erbjuder stöd samtal med unga vuxna 13-22 år vid behov i samarbete med föräldrarna.

   Visa mer
  • Kontakta