Neuropsykologisk kartläggning i Helsingfors

Är du orolig över ditt barns utveckling eller inlärning, uppmärksamhet, gestaltning eller förmåga att fungera socialt på ett åldersenligt sätt? Vill du på hitta redskap för att stöda ditt barn på bästa sätt?

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl. 08.00–16.00
Plats: Folkhälsan huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Pris

Besök på mottagningen 45 min 130 euro

Utlåtande 87 euro

Kansliavgift 15 euro

Kontakt

    • Camilla Hagelstam

      Neuropsykolog, Helsingfors

    • Kontakta