Handledning i Helsingfors

Familjer med barn med olika utmaningar i till exempel utveckling, kommunikation, inlärning, sociala förmågor, känsloliv, beteende eller uppmärksamhet vill ofta få konkret handledning i hemmet.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Kansli
Telefon: 019 278 6191

Pris

Ni kan få handledning i hemmet både som privatbetalande och med betalningsförbindelse.

Första hembesöket: 260 euro/timme

De följande hembesöken: 130 euro/timme (en handledare) eller 260 euro/timme (två handledare)