Hemtjänst i Jakobstad

Folkhälsans hemtjänst erbjuder äldre och yngre personer hemsjukvård och privat hemservice genom olika former av stöd för ett tryggt boende i eget hem.

Ring oss

Hemtjänst i Jakobstad

Tid: Vardagar kl. 08.00-21.00 eller enligt överenskommelse. Även helgbesök kan ordnas vid behov.
Plats: Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Folkhälsans hemtjänst
Telefon: 050 313 2564

Pris

 
Måndag-fredag kl. 8-18
Måndag-fredag kl. 18-22

35 euro/timme
39,20 euro/timme
Lördag kl. 8-18
Lördag kl. 18-22
43,30 euro/timme
56,70 euro/timme

Söndag kl. 8-18
Söndag kl. 18-22

56,70 euro/timme

60,80 euro/timme

Krigsinvalider och krigsveteraner (servicesedel)

 31 euro/timme

Priser moms 0%

 

Med servicesedel erbjuder vi i kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby

 • regelbunden hemvård
 • tillfällig hemvård
 • stöd för närståendevård
 • avlastning i hemmet
 • vård- och omsorgsservice
 • städservice
 • regelbunden hemvård för frontveteraner

Även personer med kroniska sjukdomar eller funktionshinder kan få hjälp av oss. Vi erbjuder också hjälp till familjer med skötsel och tillsyn av barn.

Våra styrkor är flexibilitet, kompetens, engagemang och omsorg.

Du kan ansöka om hushållsavdrag i beskattningen för städ- och hushållsarbete och för vård- och omsorgsarbete i hemmet, men inte för hälso- och sjukvårdstjänster.

Ta kontakt

  • Laila Salo

   Hemtjänst Jakobstad

  • tfn:
   050 313 2564

  • Kontakta
  • Susann Lindqvist

   Hemtjänst Jakobstad

  • tfn:
   050 313 2564

  • Kontakta