Tilläggsutredningar kring barns utveckling

Om ert barns förmågor redan har blivit utredda men ni ändå känner er osäkra på vad barnets svårigheter beror på och hurudant stöd hen behöver, finns det möjlighet att göra tilläggsutredningar.

Boka tid via webben

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl.08.00–16.00
Plats: Folkhälsan huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: Kansli
Telefon: 044 788 5965

Tilläggsutredningar innebär att man redan har resultat som har hittats i grundutredningar till exempel hos psykolog, talterapeut och ergoterapeut. Man har kanske ändå inte fått svar på frågorna kring barnets utveckling, förmågor eller beteende eller funderar på hurudant stöd eller habilitering barnet behöver. Då kan det vara bra med tilläggsutredningar, där man ser på de specifika frågeställningarna med specifika undersökningsmetoder.

Före tilläggsutredningen är det viktigt att vi får omfattande information och tillgång till tidigare frågeställningar och testresultat. Tilläggsutredningar planeras tillsammans med föräldrarna och barnet. Utredningar kan gälla till exempel barnets sociala förmågor, uppmärksamhet och impulsivitet, allmän utveckling, motoriska förmågor och kommunikation. Vi har ett brett testbatteri och tilläggsutredningar kan göras på polikliniken eller på dagavdelningen.

Ta gärna kontakt med mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors för mer information.