Psykoterapi

Psykoterapi för ungdomar

I de psykoterapeutiska samtalen strävar vi efter att förstå de svårigheter eller symtom, som du söker hjälp för utifrån din livssituation och livshistoria.

Det handlar om att skapa mening och att sträva efter begriplighet och hanterbarhet. Då kan det svåra kännas mindre farligt, det kan ske förändring och också symtomen kan lindras eller försvinna.

Att gå i psykoterapi innebär att du arbetar med dig själv, din självuppfattning och dina känslor och upplevelser i viktiga människorelationer. Många ungdomar upplever att jag är den enda som känner och tänker så här. Då kanske man tror att ingen kan förstå en. Sådana tankar kan få en att känna sig mycket ensam fast det är en mycket naturlig och begriplig del av ungdomsutvecklingen.

Psykoterapin kan utveckla din förmåga att hantera känslor och konflikter. När du har en större kunskap och medvetenhet om dig själv, dina behov och dina motiv kan du via det psykoterapeutiska arbetet få större förmåga att förstå och påverka ditt eget liv och komma underfund med vad du vill och kan.