Parterapi

Parterapi

Parterapi är en terapiform som fokuserar på att minska konflikter och kommunikationssvårigheter i förhållanden.

Två vuxna håller i handen under besöket till parterapeuten.

Terapeuten hjälper paret att kommunicera så att båda parterna tryggt kan berätta om sina känslor och behov. Genom att sakta ner och tydligare se relationsdynamiken ökar förståelsen och lösningar och mer konstruktiva sätt att vara i relationen kan skapas. Parterapi kan även vara hälsosamt för par utan större konflikter eftersom det främjar kommunikationen och kan stärka kärleken ytterligare.

Vanliga orsaker till att uppsöka parterapi:

 • Funderingar på separation
 • Återkommande gräl
 • Otrohet
 • Svartsjuka
 • Brist på tillit och osäkerhet
 • Olika livskriser
 • Barnlöshet
 • Kommunikationsproblem
 • Rollförändring t.ex. nybliven förälder, arbetslöshet
 • Nyfamiljsutmaningar
 • Känslor av besvikelse och ensamhet

 

Våra mottagningar