Mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland

Vi är ett mångprofessionellt team som erbjuder vård- och terapitjänster samt ordnar förebyggande verksamhet. Vårt arbete grundar sig på evidensbaserade metoder som vi anpassar enligt familjens behov och situation. För oss är respektfullt bemötande viktigt och vi är måna om att hitta de metoder som fungerar i just din situation. Vi jobbar flexibelt med barnet, ungdomen och familjen i centrum och är måna om samarbetet med närmiljön.

Ring oss

Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Adress: Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: ung.aboland@folkhalsan.fi
Telefon: 044 788 3640 måndag och fredag 13:00-15:30 JULI MÅNAD HAR VI STÄNGT

Kontakt

  • Petra Boman

   Enhetschef, Åbo och Pargas

  • tfn:
   044 757 8831

  • Neuropsykolog vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland. Petra är främst inriktad på barns och ungas utveckling och inlärning, neuropsykiatriska beteendediagnoser, familjearbete och samarbete med daghem och skolor. Petra är specialiserad inom neuropsykologi. Språk: svenska, finska, engelska

   Visa mer
  • Kontakta