Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

Känner du oro för hur ditt barn mår, eller för dess utveckling inom något område? Folkhälsans barnmottagning finns här för att stöda och hjälpa er familj.

Barnmottagningen i Helsingfors är stängd den 4.7.- 31.7.22. I akuta ärenden kan du vända dig till hemkommunens HVC-jour.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 2:a våningen, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi
Telefon: 09 315 000 (telefontid vardagar kl. 8–16)

Upplever du, eller någon på skolan eller daghemmet, att ditt barn har svårigheter med till exempel kontaktskapande och kommunikation, explosivt beteende, raserianfall eller annan känslohantering? Eller kanske utmaningar med språkutvecklingen eller svårigheter med skolarbetet?

På Folkhälsans barnmottagning arbetar ett mångprofessionellt team, som gärna hjälper både med att utreda orsaken till svårigheterna och med stöd och verktyg för att barnet och familjen ska komma tillrätta med problemet. Vi erbjuder utredning, handledning, terapi och habilitering av talterapeut och ergoterapeut. Dessutom finns det möjlighet att konsultera neuropsykolog, sjukskötare  och barnpsykiater. Terapierna och träffarna kan ske hemma, på mottagningen, i skolan/dagis eller på distans.

Vi samarbetar tätt med Folkhälsans andra enheter, till exempel i fråga om familjekurser och alternativ och kompletterande kommunikation. Vårt arbetssätt är barn- och familjecentrerat, och vi samarbetar med föräldrar, daghems- och skolpersonal och vid behov andra enheter inom specialsjukvården.

Välkommen till oss som privatbetalande eller med betalningsförbindelse från bashälsovården, specialsjukvården eller FPA.

Om du känner oro för ditt barn, barnets utveckling eller din ungdom kan du kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt första möte. Där du kan träffa sakkunniga och diskutera öppet, men konfidentiellt, om det som oroar. Det första mötet kan också ske på distans, via telefon eller videolänk.