Mottagningen för barn, unga och familjer

Mottagningen för barn, unga och familjer

Vi tar emot svenskspråkiga och tvåspråkiga familjer där föräldrarna och dagis- eller skolpersonal känner en oro för barnets eller den ungas utveckling inom olika områden.

Ett barn ser glatt på terapeuten som berättar något för hen.

Verksamhet

Vi erbjuder utredningar, handledningar, terapi och habilitering av neuropsykolog, psykolog, talterapeut och ergoterapeut. Det finns även möjlighet till barn- och ungdomspsykiatrisk konsultation. Därtill erbjuder vi Theraplay, neuropsykiatrisk coaching, nätterapi och gruppterapi.

Arbetssätt

Vårt arbetssätt är barn- och familjecentrerat. Terapierna kan ske som besök på vår mottagning eller i närmiljön. Terapeuterna samarbetar med föräldrar, daghems- och skolpersonal samt vid behov andra enheter inom specialsjukvården.

För att komma till oss behövs betalningsförbindelse från bashälsovården eller specialsjukvården eller från FPA. Man kan också komma privat till oss.