Lågtröskelmottagning Helsingfors

Är du orolig för ditt barn, men inte helt säker på om du oroar dig i onödan eller vem du ska vända dig till? Kontakta oss för ett avgiftsfritt första möte, så hjälper vi dig vidare.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl. 08.00–16.00
Plats: Folkhälsan huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: Birgitta Autere, barnmottagningen@folkhalsan.fi
Telefon: 044 788 3770

Pris

Lågtröskelmottagningen erbjuder 1-2 kostnadsfria besök

Mottagningen för barn, unga och familjer erbjuder möjlighet att träffa en sakkunnig kostnadsfritt. Du har som förälder möjlighet att komma och diskutera öppet, men konfidentiellt, om det som oroar dig kring ditt barn. Första mötet införs inte i patientdatasystemen.

Tillsammans försöker vi hitta lösningar till de utmaningar som finns i vardagen och stödformer som kan hjälpa er.

Kontakta oss gärna per telefon, så funderar vi tillsammans på hur vi kan gå vidare med ert ärende.