Talterapi i Helsingfors

Folkhälsan erbjuder talterapi för unga med olika slag av talproblem. Det kan gälla till exempel stamning eller så kallat skenande tal, röstproblem eller artikulationsfel. Vi erbjuder också stöd vid dyslexi.

Boka tid på webben

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Pris

Talterapeutundersökning 45 min 120 euro 

Talterapeututlåtande 80 euro

Talterapi 45 min 116 euro
Talterapi 60 min 140 euro

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, bashälsovård eller specialsjukvård. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Vad innebär stamning och skenande tal?

Stamning innebär störning i talflytet och det ar sig vanligen uttryck som upprepningar av delar av ord/hela ord, eller avbrott i talet (blockeringar). Skenande tal innebär svårigheter att kontrollera taltempo och tar sig uttryck i snabbt och forcerat tal, som kan vara otydligt och svårt att förstå. Både stamning och skenande tal kan leda till att man utvecklar rädsla för att tala och undviker vissa ord och situationer. De kan med andra ord bli ett socialt och kommunikativt hinder. Behandlingen går ut på att lära sig flytskapande tekniker och strategier.

Röstproblem hos ungdomar

En hög och instabil röst hos unga kan ibland vara symptom på målbrottsstörning. Övergående heshet förekommer ofta i samband med förkylning, medan mer långvarig heshet kan bero på att man använder rösten fel, till exempel använder för hög volym. I terapin jobbar vi bland annat med röst- och andningsteknik.

Dyslexi

Vid svårigheter med till exempel läsförståelse kan man dra stor nytta av att få lära sig olika slags instuderingstekniker och inlärningsstrategier.

Kompetensbeskrivning

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Autism
Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism

Språkliga svårigheter
Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
BasAKK


Språkliga svårigheter
Typisk och avvikande språkutveckling
Metoddag logopeder

Ätande och sväljning
Ät- och sväljsvårigheter

Övrigt
Grundkurs i tillämpad beteendeanalys och habilitering

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

Grundkurs i blisskommunikation

Grundkurs i tecken som stöd

Widgit Go (Introduktion)

Språkliga svårigheter

Autism

Röst

Fördjupning i röststörningar och deras behandling

Talterapeuter

  • Janica Baarman

   talterapeut, Helsingfors

  • tfn:
   044 788 3765

  • Kontakta
  • Saara Nylund

   Talterapeut

  • tfn:
   044 788 1032

  • Kontakta
  • Saskia Öhman

   Överläkare, mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

  • Saskia arbetar som överläkare vid Mottagningen för barn och familjer och vid Mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors. Specialistläkare i barnpsykiatri. Specialkunskap i neuropsykiatri och barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri. Språkkunskaper: svenska, finska, tyska (modersmål), engelska

   Visa mer