Neuropsykiatrisk coachning

Nya lösningar på vardagens utmaningar

Att vara ung och ha neuropsykiatriska svårigheter kan vara utmanande. Vår neuropsykiatriska coach kan hjälpa dig till exempel med kompisrelationer eller med skolan, så att din vardag fungerar så bra som möjligt.

Coachingen handlar om att tillsammans hitta nya lösningar på praktiska utmaningar i vardagen och att ta vara på dina resurser. Målet är att stärka din uppfattning om på vilket sätt det lönar sig för dig att göra olika saker och att hjälpa dig att i framtiden klara dig så självständigt som möjligt. Det handlar oftast om att prova sig fram på olika lösningar på specifika utmanande situationer i vardagen. Vi kan till exempel tillsammans göra upp lässcheman inför prov, fundera på vad du vill göra när du är vuxen och vad du behöver fokusera på för att nå det.

Vår neuropsykiatriska coach stöder dig dels genom att ge information och handledning, dels genom att tillsammans öva på vardagliga situationer. Coachens arbetssätt varierar beroende på dina behov.

Exempel på olika områden en coach kan jobba med:

  • hjälp att bättre organisera vardagen och att lära dig att använda din tid bättre
  • få bättre självinsikt (vilka saker är dina starka sidor och vilka saker behöver du jobba mera med)
  • förstärka ditt självförtroendet och din självkänsla
  • öva dina sociala färdigheter och öva hur du till exempel pratar med andra
  • öva och bli bekant med olika studietekniker och fundera på vilka sätt att lära sig som passar just dig.