Lågtröskelmottagning Helsingfors

Är du orolig över ditt barns språk- och talutveckling?

Kontakta oss

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl.08.00–16.00
Plats: Folkhälsan huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: Barbro McDonald-Thomé
Telefon: 044 788 1036

Pris

Lågtröskelmottagningen är kostnadsfri

Mottagningen unga och unga vuxna erbjuder möjlighet att träffa en sakkunnig kostnadsfritt. Du har som förälder möjlighet att komma och diskutera öppet, men konfidentiellt, om det som oroar dig kring din unga. Första mötet införs inte i patientdatasystemen.

Tillsammans försöker vi hitta lösningar till de utmaningar som finns i vardagen och stödformer som kan hjälpa er.

Kontakta oss gärna per telefon, så väljer vi tillsammans vilken sakkunniga som skulle vara den bästa just för er.