IT-hjälpmedel vid inlärning

Datastöd vid inlärning för unga

Kom till Datateket för att få stöd att använda dator och pekplatta vid inlärning. Det är avgiftsfritt och du kan få information och handledning kring program som bl.a. stöder läsning, skrivning och matematik.

IKT-hjälpmedel handlar ofta om att lära dig använda hjälpmedel som stöder studierna. Det kan handla om inbyggda hjälpmedel i apparater eller specifika program, så kallade alternativa verktyg. Du kan besöka Datateket avgiftsfritt för att få tips och råd.

Med en betalningsförbindelse kan vi också göra hjälpmedelsutredningar gällande läs- och skrivhjälpmedel på Datateket i Helsingfors.

Frågor och svar

Nej, du är välkommen att bekanta dig med olika lösningar hos oss innan du gör ditt val om hurudan pekplatta/dator du köper.

Ingenting, det är lågtröskelverksamhet och finansieras med hjälp av understöd.

Kontakta datateket och fråga om möjligheter - vi kan ibland även erbjuda datateksbesök i närmiljön.

Viktigt att veta

Tack vare understöd är besök till Datateket avgiftsfria. Du är välkommen på 1-3 Datateksbesök under året.

Du behöver ingen diagnos eller betalningsförbindelse för att besöka Datateket.

Du kan ta med din egna pekplatta/dator men du måste inte äga en sådan, utan kan komma till Datateket för att bekanta dig med olika möjligheter innan du köper en pekplatta eller dator.

Vi erbjuder också handledningar, föreläsningar och kurser kring IKT & pedagogik/specialpedagogik till din skola.

Ordprediktion

Ordprediktionen fungerar så att förslag på ord ges medan man skriver. Det finns några olika alternativ av ordprediktion och vid valet gäller det att se till helheten. Dels kan ordprediktionen vara inbyggd i en större helhet elelr så är det som ett tilläggsprogram som atöder i bakrgrunden. En stor fördel med ordprediktionsprogram är att de ger direkt feedback medan man skriver. 
Saida är ett exempel på ett ordpredikationsprogram. Det går att ladda ner en prova påv ersion av programmet.

Tal till text

Tal-till-textprogram eller taligenkänningsprogram fungerar så att brukaren talar till apparaten och det talade förvandlas tills kriven text. I iPaden finns denna funktiuon som ett standard hjäölpmnedel som man kommer åt via inställnignarna för hjälpmedel.

Stavningskontroll

Speciellt framtagna stavningskontrollprogram ökar självständigheten men ger också en möjlighet att uttrycka sig med ett riakre språk. I kombination med ett talsyntesprogram kan dessa program vara till stor hjälp.
Stava Rex och SpellRight är program som rättar grava stavfel men som även rättar lättförväxlade ord.

Fylla i övningsböcker med tangentbord

Av motoriska orsaker kan det för end el vara svårt att med penna fylla i arbetsböcker. Tekniskt är det möjligt att få ett arbetsblad skannat och förvandlat till sådan form att det sedan går att skriva med tangentbordet. Denna teknik är verkligt smidig med vissa pekplattor.

Talböcker

Talböcker är ett alternativ för personer som exempelvis pga. lässvårighet, svag syn, inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar har svårt att ta till sig en text 
En talbok kan läsas via dator, pekplatta eller smarttelefoner.
Läs mera om talböcker

Talsynteser

En talsyntes omvandlar text till tal. Utbudet av talsynteser är stort och även om huvuddragen är lika så förekommer det vissa olikheter. Många talsynteser kan man ladda ner och prova på. 

Det är viktigt att grundligt gå igenom vilka funktioner som  en brukare behöver. Likaså är det viktigt att minnas att en del program är bundna till ett specifikt operativsystem eller någon plattform.
De flesta talsyntesprogram erbjuder flera röster och flera språk.
Ett talsyntesprogram är ett exempel på ett alternativt verktyg som både fungerar som stöd för läsning, men även för skrivning. Det går att välja om man vill höra varje bokstav som skrivs, varje ord eller varje mening. Naturligtvis kan man även lyssna på ett stycke i taget.
Läs mera om talsyntesr

Skanna och läs

Det finns verktyg med vilka man kan skanna en text och få den uppläst. Det kan vara frågan om en skannande penna eller en skannande mus. Det finns även applikationer med vilka man kan fotografera en text och få den överförd i ett format som en talsyntes sedan kan läsa upp.