Ergoterapi i Pargas

Ergoterapi kan behövas som stöd för att du ska lära dig fungera så självständigt som möjligt i din vardag. I ergoterapi tränar du bland annat att klara av din skolgång, dina fritidsaktiviteter och ditt boende.

Tid: Vardagar kl. 8-16
Plats: Folkhälsanhuset i Pargas
Adress: Munkviksvägen 31, 21600 Pargas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Pia Forsman
Telefon: 044 488 3046

Pris

Ergoterapi kan beviljas med offentliga medel om det finns i en habiliteringsplan, men man kan också komma privat.
Undersökning av ergoterapeut 45 min 110 euro (på mottagningen)
Ergoterapi 45 min 105 euro (på mottagningen)
Ergoterapi 60 min 120 euro (på mottagningen)
Ergoterapi 90 min 180 euro (på mottagningen)

Målen ställs upp utgående från en ergoterapiutredning och fokuserar på att du ska hitta sätt att fungera i vardagen.

Om du upplever att du skulle behöva stöd eller hjälp inom några av följande områden kan ergoterapi vara en bra habiliteringsform:

 • Skolarbetet
 • Exekutiva funktioner (planera och genomföra olika aktiviteter)
 • Uppmärksamheten och koncentrationen
 • Växelverkan och sociala situationer
 • Beteendet
 • Fin- och grovmotoriken
 • Visuella gestaltningen och öga-hand-samarbetet
 • Att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • Utföra vardagliga sysslor
 • Fritidsaktiviteter
 • Ergoterapin hålls oftast individuellt, men terapin kan också ske i grupp. Vid behov samarbetar ergoterapeuten med dina föräldrar och övriga nyckelpersoner i din vardag (till exempel lärare eller assistenter).

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Ergoterapeuter

  • Denise Johansson

   ergoterapeut, Åboland

  • tfn:
   044 488 3046

  • Kontakta