Talterapi

Talterapi

Med hjälp av talterapi kan du träna upp och stärka din kommunikationsförmåga på många sätt.

Talterapi kan man behöva av många olika orsaker. En del kan ha svårigheter med vissa uttal, sin röst, med att äta eller att veta hur de använder språket i sociala sammanhang. Svårigheterna kan ibland också vara en följd av autism, en specifik språkstörning, utvecklingsstörning eller ett medfött syndrom.

I talterapin tränar vi till exempel munmotorik, uttal och förmågan att ge och ta emot information. Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder såsom bilder, stödtecken eller talapparater.