Synkartläggning

Funktionell syn - mer än att bara se - för unga

Utmaningar med synen kan bero på både avvikelser i ögonen och i hjärnan. Vid en funktionell synkartläggning iakttar och kartlägger vår synpedagog hur du använder synen i vardagliga situationer.

Pris

Pris på mottagning 140-211 euro per timme.
Du kan besöka synpedagogen privat eller via en betalningsförbindelse

Skolan och arbetslivet ställer stora krav på synen och majoriteten av information under dagen är visuellt krävande. Vi måste kunna se tydligt på nära håll och avstånd och snabbt ställa in en klar bild på olika avstånd. Vi måste också kunna bedöma avstånd och djup och koncentrera oss visuellt en längre stund för att orka sitta stilla.

Svårigheter i ögonmotoriken kan påverka hur du läser och orienterar dig, ditt djupseende, din balans, uppmärksamhet, förflyttning och dina dagliga aktiviteter. Vår synpedagog kan med standardiserade syntest kartlägga hur din syn påverkar aktiviteter i vardagen, till exempel synskärpa på avstånd och nära håll, synfält, kontrastsyn, färgsyn, visuell perception och ögonmotoriska funktioner.

Viktigt att veta

Innan en funktionell synkartläggning görs är det viktigt att besöka en ögonläkare.

Synrehabilitering omfattar åtgärder som bidrar till en förbättrad funktionsnivå i alla synkrävande aktiviteter 

  • stärka de ögonmotoriska funktionerna
  • stärka den visuella kapaciteten
  • inlärning av eventuella kompenserande tekniker som t.ex. förstoring
  • öva upp förmågan till att lära sig rutter och att hitta i omgivningen
  • stärka lässtrategier och tekniker för annat närarbete

Kontakt