Skolpersonal

Hälsa för dig och din skola

Här har vi samlat information för dig som arbetar med elever från förskoleålder till unga vuxna. Folkhälsan har ett brett utbud av hälsofrämjande verksamheter för skola och eftis.

Material och dialogdukar hittar du längre ned på sidan. 

Till våra kompetensområden hör arbete för trygga relationer, fysisk aktivitet och återhämtning, kost, jämställdhet, sexuell hälsa och simundervisning.

Med våra verksamheter vill vi inspirera dig att arbeta med hälsa och välmående under hela skolåret – både när det gäller personal och elever.

Vi ordnar just nu

Klicka på en av kurserna för att få mer detaljerad information.

21 st. i

Material

Här kan du ladda ned material för att skriva ut och använda i undervisningen

Det är gott att äta - om unga och kost

Det är skönt att sova - om unga och sömn

Det är roligt att röra på sig - om unga och fysisk aktivitet

Handledning, dialogduk
Dialogduk
Dialogduk, utskriftsversion (ladda ner pdf genom att klicka på ikonen nere till höger och skriv ut)

Dialogduken kan beställas per e-post: Maria.Lingonblad@folkhalsan.fi eller laddas ned för utskrift här. 


Vår klass dialogduk (.pdf)

Vår klass dialogduk A3 (.pdf)

Vår klass dialogduk A4 (.pdf)

Dialogduken är ett verktyg för föreningsverksamma. Med hjälp av den kan ni föra ett bra samtal om värderingarna i föreningen. Dialogduken handlar om de värderingar och det klimat som föreningen vill utveckla och stå upp för. Övningen utgår från en duk med tydliga uppgifter och frågor.

Dialogduken med instruktioner kan beställas per e-post: tryggidrott@folkhalsan.fi eller laddas ner för utskrift här. 

Dialogduk för utskrift 

I en hälsofrämjande skola verkar elever, skolpersonal och vårdnadshavare tillsammans för sin egen och andras hälsa och livskvalitet. Helhetssynen på hälsa integreras i vardagen. 

Vi vill betona följande byggstenar i en hälsofrämjande skola: 

 • Individer möte varandra respektfullt och tar eget ansvar för sin närmiljö.
 • Delaktighet uppmuntras och skolan strävar efter att individer skapar förändring genom aktivt handlande. 
 • Skolan uppmuntrar till fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. 
 • Det finns ett gott samarbete mellan elever, mellan personal samt mellan elever och personal. 
 • Även samarbetet med hemmet och samhället prioriteras. 
 • Såväl personalens som elevernas hälsa och arbetsförmåga främjas målmedvetet. 
 • Skolan har en fungerande elevvård. 
 • God kommunikation och goda relationer betonas.

Kontakt

  • Joakim Svensson

   Koordinator för barn-/ungdomsverksamheten Åland

  • tfn:
   040 837 5777

  • Kontakta
  • Gun Hoikkala

   Hälsofrämjande för barn och ungdomar i Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta
  • Anna Fröding

   Hälsofrämjande för barn och unga i Österbotten

  • tfn:
   044 788 1103

  • Koordinerar familjecaféverksamheten i Österbotten

   Visa mer
  • Kontakta
  • Sophie Romantschuk

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   044 788 3673

  • Kontakta